Paul Groen

Zorganalist Medicatieoverdracht voor Nictiz

De vraag

Nictiz is het Nederlandse kenniscentrum voor landelijke toepassingen van ICT in de zorg en zorgt ervoor dat zorginformatie eenduidig kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Wekelijks worden in Nederland meer dan 1.200 mensen in het ziekenhuis opgenomen door medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar. Een complete en goede digitale overdracht, zoals een digitaal recept, van medicatiegegevens is hierin belangrijk en kan onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling veel administratieve werkzaamheden. Het programma Medicatieoverdracht werkt aan goede, complete digitale overdracht van medicatiegegevens. Meerdere partzorg collega’s hebben in het verleden al meegewerkt aan het programma Medicatieoverdracht.

Als zorganalist had Paul de taak om met tien zorgsectoren (bijvoorbeeld het ziekenhuis en de huisarts) landelijk afspraken te maken over het zorgproces bij digitale uitwisseling van medicatiegegevens. Hierbij komen vragen naar boven als welke informatie moet er in een digitaal recept staan? of hoe ontvangt het ziekenhuis de juiste medicatiegegevens bij een spoedopname? Kortom, welke taken en verantwoordelijkheden hebben zorgverleners in het medicatieproces?  

Wat hebben we gedaan

Om tot landelijke afspraken te komen heeft Paul kernteamoverleggen begeleid. In het kernteam zit een vertegenwoordiging vanuit alle tien de zorgsectoren. Tijdens deze overleggen zijn afspraken gemaakt over het voorschrijven, verstrekken en toedienen van medicatie wanneer digitale uitwisseling van medicatiegegevens mogelijk is. Vervolgens zijn deze afspraken uitgewerkt in een implementatiehandboek voor zorgverleners. Het implementatiehandboek is gepubliceerd als website, waarin zorgverleners stap voor stap worden meegenomen in het nieuwe medicatieproces. Binnenkort start de Kickstart Medicatieoverdracht, een pilot waarin in twee zorgregio’s de landelijke afspraken en de digitale uitwisseling gaan toetsen in de praktijk. Hierna volgt de brede uitrol, waarbij de afspraken uit het kernteam landelijk zullen worden geïmplementeerd. 

Uitkomsten en take-aways

Implementatie-handboek voor zorgverleners

Voor alle zorgverleners die gaan werken met digitale overdracht van medicatiegegevens is een implementatiehandboek over het nieuwe medicatieproces opgesteld.

Landelijke afspraken over opname en ontslag

Samen met zorgverleners en softwareleveranciers zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van medicatie-gegevens en de verantwoorde-lijkheden met betrekking tot medicatie bij een opname in het ziekenhuis.

Landelijke afspraken over een voorstel medicatie afspraak

Samen met zorgverleners en softwareleveranciers zijn afspraken gemaakt over het versturen en ontvangen van een voorstel medicatie afspraak binnen verschillende sectoren.

Vormgeven van usecase scenario’s

Samen met beide kickstart regio's zijn er “patient journeys” opgesteld om duidelijk te krijgen wat het effect zou zijn van het implementeren van medicatieproces 9 in het zorgsysteem. De “patient journeys” laten stap voor stap

Deze collega’s werkten
mee aan dit project