Ouderenzorg

Ontdek wat partzorg doet binnen de sector ouderenzorg

Bij partzorg staat ouderenzorg centraal. Onze professionals helpen huisartsenpraktijken, zorgorganisaties en verpleeghuizen. We vervullen diverse rollen binnen VVT-organisaties. Met onze uitgebreide ervaring als (kwaliteits)adviseur en in het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren we een betere en duurzame ouderenzorg. 

Ben je benieuwd wat partzorg voor jouw zorgorganisatie kan betekenen? Lees hieronder meer over onze rol als projectondersteuner, -manager of adviseur in de ouderenzorg. 

Interim- en projectmanagement in de ouderenzorg

In de ouderenzorg fungeren we als projectmanager of -ondersteuner voor uiteenlopende projecten. Als projectleider of -ondersteuner zijn we betrokken bij het gehele project of dragen we verantwoordelijkheid voor specifieke projectonderdelen. We hebben ervaring met het opzetten van leerafdelingen, aanbestedingstrajecten, nieuwbouwprojecten en digitaliseringsinitiatieven. Onze betrokkenheid bij het opzetten van Volledig Pakket Thuis (VPT) heeft geleid tot onze specifieke propositie op dit gebied. Hieronder lees je meer over het Volledig Pakket Thuis en hoe partzorg helpt bij de implementatie hiervan binnen de ouderenzorg. 

Volledig Pakket Thuis (VPT)

VPT is een Wlz-leveringsvorm waarbij één zorgaanbieder het volledige zorgpakket bij een cliënt thuis levert. Het Volledig Pakket Thuis heeft als doel de kwaliteit van leven ondanks een toenemende zorgbehoefte centraal te stellen. Deze benadering heeft als doel de uitbreiding van intramurale capaciteit te bevriezen en ouderen met een Wlz-indicatie langer thuis te laten wonen. Gezien de vergrijzing en het tekort aan verpleeghuisplekken biedt VPT een langetermijnoplossing binnen het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het programma is gericht op zelf als het kan, thuis als het kan, en digitaal als het kan.

De implementatie van VPT brengt uitdagingen met zich mee in de langdurige zorg. Bij partzorg beschikken we over ruime ervaring en kennis om VVT-organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van VPT op een manier die past bij hun visie en organisatie. Meer weten over onze resultaten bij VPT-opdrachten? Klik hier

partzorg als adviseur ouderenzorg 

Op interimbasis hebben we ruime ervaring als beleids- en kwaliteitsadviseur binnen ouderenzorgorganisaties. Onze expertise omvat beleid en kwaliteit in zorg thuis, wonen met zorg en revalidatiezorg. We richtten ons op kwaliteit verbetertrajecten, digitalisering en innovatie. Ouderenzorgorganisaties schakelen ons in voor het opvangen van afwezigheid, tijdelijke vacature-invulling en ondersteuning bij het zorginkoopproces met zorgkantoren.

Actuele vraagstukken in de ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, waaronder financiële druk door bezuinigingen en stijgende kosten. Lange wachtlijsten voor verpleeghuizen en arbeidsmarktkrapte vormen aanvullende problemen. Innovatie, digitalisering, en het Volledig Pakket Thuis (VPT) zijn enkele oplossingsrichtingen om deze vraagstukken aan te pakken.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Wil jij onze ambitieuze mensen inzetten voor jouw instelling? Of wil je meer weten over onze diensten voor de sector ouderenzorg?  We bespreken graag wat we voor je kunnen betekenen.