Roos Joosten

Projectleider Volledig Pakket Thuis (VPT) – WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)

De vraag

Ouderen willen en moeten steeds langer thuis wonen. Uit de regioanalyse Haaglanden van zorgkantoor CZ blijkt echter dat in hun regio relatief weinig cliënten verpleeghuiszorg in de eigen woonomgeving ontvangen. Vooruitlopend op de groeiende zorgvraag naar verpleegzorg in de komende 20 jaar, heeft VVT-instelling WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) samen met het zorgkantoor de handen ineen geslagen om de leveringsvorm Volledig Pakket Thuis (VPT) aan te bieden. Deze  leveringsvorm ligt in lijn met het programma ‘Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen’ (WOZO) van het VWS. Het VPT is een ‘pakket zorg’ voor mensen met een Wlz-indicatie. Bij het VPT blijft de cliënt thuis wonen en levert de zorgaanbieder het volledige pakket zorg en welzijn. Hiermee worden cliënten voorzien in hun zorg- en woonwensen, staan hun behoeften centraal en kan er zorg op maat geleverd worden.

Wat hebben we gedaan

Vanuit partzorg is Roos betrokken geweest bij het project ‘Lang(er) én gelukkig thuis wonen met het VPT thuis’ om het VPT als geclusterde leveringsvorm te ontwikkelen en implementeren voor de aanleunwoningen van WZH. Zij is begonnen met het vormen van een visie en heeft hier vervolgens samen met het door haar gevormde projectteam een projectplan en business case voor opgesteld.  Dit projectteam bestond uit een zorgbemiddelaar, business controller, zorgregisseur thuiszorg, teamleider thuiszorg, verhuurmakelaar en medewerker van klantbeheer. Roos heeft als projectleider het projectteam gedurende alle fases van het project begeleid en de voortgang en risico’s gemonitord, daarnaast schakelde zij met de stuurgroep over de voortgang en de te nemen besluiten.

Roos is het meest trots op de organisatiebrede verandering die zij samen met het projectteam heeft gerealiseerd: ‘’Veranderingen zorgden binnen interne afdelingen soms voor weerstand. Door goede samenwerking en scholing hebben de medewerkers van WZH de overtuiging dat VPT een antwoord is op de groeiende zorgvraag en hebben zij het vertrouwen hiermee  aan de slag te gaan’’. 

Uitkomst en take-aways

De visie op het VPT is ontwikkeld

Na een intensieve samenwerking is er een organisatiebrede visie ontwikkeld op het VPT. Hierbij waren medewerkers van verschillende interne afdelingen tot bestuursleden betrokken.

De VPT pilot

Er is gestart met de levering van het VPT in aanleunwoningen bij de locatie Carel den Oever. Na een half jaar is de pilot geëvalueerd door ervaringen van cliënten en medewerkers op te halen. Na deze evaluatie zijn de processen indien nodig aangescherpt en is er gestart met het leveren van VPT in alle aanleunwoningen van WZH.

Uitbreiding naar VPT in de wijk

Na de succesvolle pilot is er gestart met het aanbieden van het VPT in de wijk en inmiddels ontvangen ook deze cliënten succesvolle zorg uit het VPT. Periodieke evaluaties staan op de planning.

Samenwerking VPT-aanbieders

De verschillende projectleiders VPT van partzorg hebben regionale intervisies opgezet om kennis uit te wisselen en elkaar te ondersteunen in het oplossen van uitdagingen. Deze intervisies worden als zeer positief ontvangen.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project