Peter Buijs

Interim Adviseur zorgproces en kwaliteit – Wonen met Zorg

De vraag

Als grootste zorgorganisatie in oost-Gelderland biedt Sensire dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg aan ouderen met een zorgvraag. De adviseur zorgproces en kwaliteit van Wonen met Zorg is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren, bewaken en beheren van het kwaliteitsbeleid binnen de ruim 20 woonlocaties van Sensire. Hierbij werk je nauw samen met o.a. verpleegkundigen, verzorgenden en behandelaars en probeer je hen zo goed mogelijk te ondersteunen in het zorgproces. Je houdt hierbij rekening met de uitdagingen in de ouderenzorg; door de dubbele vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt dienen processen op een zo innovatief en efficiënt mogelijke wijze georganiseerd te worden. Tegelijkertijd zorg je dat de zorgverlening voldoet aan wet- en regelgeving en streef je naar een zo hoog mogelijke tevredenheid onder medewerkers en bewoners.

Wat hebben we gedaan

Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg hebben er in de eerste periode een groot aantal kennismakingen en locatiebezoeken plaatsgevonden. Door veelvuldig te investeren in de relatie met zorgprofessionals (door zichtbaar en bereikbaar te zijn) en deel te nemen aan diverse overleggen lukte het om de wensen, eisen en knelpunten uit verschillende onderdelen in de organisatie op te halen en samen te brengen. Op het moment dat er risico’s werden gesignaleerd naar aanleiding van bijvoorbeeld audits of incidenten gaf Peter de directie gevraagd en ongevraagd advies over ontwikkel- of verbetervoorstellen. Deze voorstellen werkte hij uit samen met collega’s, om ze vervolgens te implementeren in de teams. Ieder kwartaal werd een rapportage geschreven over de kwaliteit van zorg om hiermee zowel interne als externe verantwoording af te kunnen leggen. 

Uitkomst en take-aways

Wzd is geïmplementeerd

De Wet zorg en dwang (Wzd) streeft ernaar dat onvrijwillige zorg voor mensen met dementie zoveel mogelijk wordt voorkomen. De visie en werkwijze t.a.v. deze wet is opgesteld is geïmplementeerd.

Documentbeheer- systeem vernieuwd

Het documentbeheersysteem is vernieuwd waardoor processen en protocollen voor zorgprofesisionals gemakkelijker kunnen worden geraadpleegd en actueel kunnen worden gehouden.

Harmonisatie na fusie verder vormgegeven

Na de fusie van Sensire en Sutfene zijn o.a. de visie, processen, bewonersdossiers, functies, overlegvormen en kwaliteitscommissies geharmoniseerd/samengevoegd.

Jaarplandag georganiseerd

Er is een jaarplandag georganiseerd waarin zorgprofessionals op verschillende wijze invulling hebben kunnen geven aan het Jaarplan voor het volgende jaar.

"Het was een voorrecht om samen met de zorgprofessionals, die zich dag en nacht met hart en ziel inzetten voor de bewoners van Sensire, te werken aan de vele uitdagingen die er in de ouderenzorg spelen’’

Deze collega’s werkten
mee aan dit project