Ella-Louisa Horijon

Projectleider ‘Op je plek in de zorg’ – Alrijne Zorggroep

Op je plek in de zorg

De vraag

Binnen het project ‘Op je plek in de zorg’ werken Alrijne Zorggroep, Gemeente Leiden, mboRijnland en VluchtelingenWerk samen om statushouders en studenten naar een baan in de zorg te begeleiden. Dit doen de organisaties door het vormgeven en aanbieden van een woon-, leer- en werktraject in de zorg aan statushouders en studenten in de Leidse regio. Hiermee worden twee doelen nagestreefd: statushouders volwaardig onderdeel uit laten maken van de Nederlandse maatschappij en het leveren van een bijdrage aan het verminderen van het personeelstekort in de zorg. Daarmee is deze samenwerking dus van groot maatschappelijk belang! 

Wat doe je als projectleider 'Op je plek in de zorg'?

De voornaamste taken van Alrijne Zorggroep in dit project zijn: het vormgeven van het opleidingsprogramma, het faciliteren van voldoende praktijkleerplaatsen en begeleiding en het voorzien van baangarantie bij succesvolle afronding van de opleiding. Als projectleider is Ella verantwoordelijk voor het realiseren van deze taken. 

Het doel is om in september 2024 een groep van 20 statushouders en studenten te laten starten met het leerwerktraject. Het leerwerktraject start met een mbo niveau 1 opleiding tot assistent dienstverlening, waarbij de statushouders en studenten drie dagen per week op de werkvloer aan de slag gaan en 1 dag per week naar school gaan. Als alles goed gaat, stromen zij na een jaar door naar niveau 2. Omdat Alrijne verpleeghuis Leythenrode niet alle 20 deelnemers van praktijkleerplaatsen kan voorzien, was de eerste taak van Ella om vvt-organisaties uit de regio te enthousiasmeren en te betrekken bij het project. Inmiddels zijn een aantal organisaties aangehaakt en wordt het opleidingsprogramma samen met deze collega vvt-organisaties en mboRijnland vormgegeven. 

Meer informatie? Contact onze collega Ella of kijk op opjeplekindezorg.nl

Uitkomst en take-aways

Kennismakingsdag bij verpleeghuis Leythenrode

Er is een kennismakingsdag georganiseerd voor de potentiële deelnemers, zodat zij beeld krijgen bij een Nederlands verpleeghuis en welke werkzaamheden daarbij horen.

Eerste statushouders en studenten gehuisvest

Inmiddels zijn de eerste statushouders en (zorg)studenten gehuisvest in de voormalige zusterflat van Alrijne.

Cultuursensitiviteit

In dit project moet goed het cultuurverschil met de betreffende doelgroep in het achterhoofd gehouden worden. Kledingvoorschriften in de Nederlandse gezondheidszorg zijn bijvoorbeeld voor andere culturen niet vanzelfsprekend.

Nauwe samenwerking essentieel

Bij een samenwerkingsproject tussen verschillende organisaties zijn nauwe samenwerking en korte lijnen essentieel voor de voortgang en effectiviteit van het project.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project