Teun van Otten

Projectleider technologische innovatie – Brentano

De vraag

In een tijdperk waarin de vergrijzing snel toeneemt en de druk op de gezondheidszorg blijft groeien, wordt de noodzaak van technologische innovatie in de ouderenzorg steeds urgenter. Brentano, een ouderenzorgorganisatie in Amstelveen, is daarom in 2023 gestart met het duurzaam implementeren van zeven nieuwe zorgtechnologieën in het zorgproces. Van deze technologieën is bewezen dat ze de professionals ondersteunen in het uitvoeren van hun werkzaamheden, arbeidsbesparend zijn en tevens een positieve bijdrage aan de kwaliteit van zorg leveren. Aan partzorg is daarom gevraagd om de projectleiding voor de implementatie van deze zorgtechnologieën te verzorgen.

Wat hebben we gedaan

Als projectleider heeft Teun de projectplannen opgesteld voor de implementatie van drie intramurale zorgtechnologieën: slim incontinentiemateriaal, elektronisch toedienregistratiesysteem en heupairbags. Hij heeft slim incontinentiemateriaal geïmplementeerd op de eerste locatie. Daarnaast was hij kartrekker van het Brentano innovatieteam en het innovatielab. In het innovatieteam overleg besprak Teun de ervaringen en uitdagingen van de verschillende innovaties. Bij het innovatielab presenteerde hij huidige en toekomstige technologieën aan alle medewerkers van Brentano. Medewerkers konden innovaties uitproberen, vragen stellen en behoeften op technologisch gebied kenbaar maken.

Esma heeft vervolgens de functie van Teun overgenomen. Zij was verantwoordelijk voor het implementeren, opschalen en inbedden van de drie bovenstaande innovatieve zorgtechnologieën in de organisatorische werkprocessen van Brentano. Om een projectmatige werkomgeving te bevorderen heeft ze twee interne projectleiders opgeleid om succesvol te opereren in deze rol. Esma heeft de Elektronische Toedienregistratie geïmplementeerd en de andere projecten geleidelijk verder uitgerold.

Esma en Teun zijn trots op de goede samenwerking en de transparante communicatie tijdens het project. ‘Samen de ouderenzorg transformeren en de levenskwaliteit van onze ouderen verbeteren geeft een geweldig gevoel. Zoals we bij Brentano zeggen: Waarom moeilijk doen als het samen kan!’

Uitkomst en take-aways

Opzetten innovatielab

Een reeks bijeenkomsten waar medewerkers innovaties uitproberen, vragen stellen over huidige projecten en nieuwe behoeften op technologisch gebied kenbaar kunnen maken.

Implementatie slim incontinentiemateriaal

Continentiezorg op maat door de implementatie van slim incontinentiemateriaal op twee locaties.

Implementatie elektronisch toedienregistratiesysteem

Een betere medicatieveiligheid door de inzet van een elektronisch toedienregistratiesysteem.

Inrichten projectmatige werkomgeving met interne projectleiders

Interne projectleiders opgeleid om middels een projectmatige aanpak innovaties te implementeren en op te schalen.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project