Koepelorganisaties

Welke organisaties behoren tot onze koepelorganisaties?

Een koepelorganisatie vervult administratieve, bestuurlijke, beleidsmatige en personele taken voor de onder hen vallende organisaties of projecten. Binnen partzorg definiëren we de sector koepelorganisaties wat breder: als organisaties die zorg reguleren, verbeteren en toegankelijk houden, maar zelf geen zorg aanbieden. Een voorbeeld van een koepelorganisatie is een kennisorganisatie zoals Nictiz. Organisaties die wel directe zorg aanbieden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, geestelijke gezondheidszorg organisaties en huisartspraktijken. Wil je meer weten over projectmanagement binnen deze sector? Of ben je benieuwd hoe partzorg rollen binnen deze organisaties vervult? Lees dan hieronder verder.

Interim- en projectmanagement bij koepelorganisaties

Bij partzorg hebben we ervaring met diverse rollen binnen verschillende organisaties die onder de noemer koepelorganisaties vallen. Het meerendeel van deze organisaties zijn daadwerkelijk koepelorganisaties, zoals Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. De vereniging Transmurale Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden ter bevordering van samenhang in de zorg. Wij hebben binnen dergelijke organisaties ervaring in rollen als programmamanager, projectleider, of beleidsadviseur.

In de afgelopen jaren hebben we intensief samengewerkt met verschillende koepelorganisaties zoals Zorgverzekeraars Nederland, waarbij we meerdere jaren hebben bijgedragen aan fraudebeheersing in samenwerking met zorgverzekeraars en ketenpartners. Andere organisaties waarmee we nauw samenwerken zijn Nictiz en Zorginstituut Nederland. Ben je benieuwd naar het verloop van deze of andere projecten? Ontdek hier meer over deze cases of lees hieronder verder over de kernactiviteiten van Nictiz en Zorginstituut Nederland. 

Nictiz

Nictiz is een kennisorganisatie gericht op landelijke toepassingen van ICT in de zorg, waarbij partzorgers regelmatig betrokken zijn. Nictiz ontwikkelt en beheert informatiestandaarden voor de digitale uitwisseling van zorginformatie. Hiervoor is het van belang dat zorgverleners van verschillende organisaties zorginformatie eenduidig vastleggen en digitaal uitwisselen (interoperabiliteit). Nictiz helpt eveneens bij het analyseren en oplossen van dergelijke interoperabiliteitsvraagstukken.

Onze collega’s dragen als zorganalist of projectleider bij Nictiz bij aan het landelijke programma Medicatieoverdracht. In dit programma wordt gewerkt aan een actueel en compleet overzicht van medicatiegegevens voor zowel zorgverlener als patiënt. We ondersteunen bij het voorbereiden, begeleiden en voorzitten van multidisciplinaire overleggen met inhoudsdeskundigen, zorgverleners en softwareleveranciers om tot afspraken te komen. Daarnaast bieden we ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van de informatiestandaarden en het opstellen van NEN-normen.

Zorginstituut Nederland

partzorg heeft een langdurige samenwerking met Zorginstituut Nederland, een zelfstandig bestuursorgaan dat toeziet op de kwaliteit van zorg. Dit doen zij aan de hand van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Onze ondersteuning aan Zorginstituut Nederland omvat rollen variërend van adviseur tot projectmanagement ondersteuner en -secretaris, binnen programma’s als Uitkomstgerichte Zorg, KIK-V, en Passende Zorg Praktijken.

Actuele vraagstukken binnen koepelorganisaties benadrukken de groeiende samenwerking tussen zorgorganisaties, zoals integrale zorg in de wijk. partzorg biedt een breed netwerk en kennis van verschillende rollen, taken, en achtergronden binnen de zorg. Het Integraal Zorgakkoord staat daarbinnen stevig geagendeerd en veel projecten binnen het Zorginstituut richten zich daarop.

Actuele vraagstukken bij koepelorganisaties

Binnen de zorg is er steeds meer samenwerking tussen organisaties. Zo wordt er bijvoorbeeld in de wijk steeds meer samengewerkt bij het leveren van thuiszorg. Dit wordt ook wel integrale zorg genoemd. De lijntjes tussen zorgorganisaties worden korter, de muren gaan omlaag. Enerzijds wordt deze samenwerking veroorzaakt door personeelstekorten en krappe budgetten, waardoor het noodzakelijk is om samen te werken om de zorg toekomstbestendig te maken. Anderzijds komt men er steeds meer achter dat het delen van kennis en het bundelen van krachten de zorg beter en efficiënter maakt. Daarnaast wordt door samenwerking de zorg begrijpelijker en beter vindbaar voor de zorggebruiker. 

Bij partzorg hebben we veel ervaring opgedaan bij veel verschillende organisaties. Hierdoor hebben we een uitgebreid netwerk en kennis van de verschillende rollen, taken en achtergronden van partijen in de zorg.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Wil jij onze ambitieuze mensen inzetten voor jouw instelling? Of wil je meer weten over onze diensten voor koepelorganisaties?  We bespreken graag wat we voor je kunnen betekenen.