Zorginkoper en -verkoper

Een zorg in- of verkoper via partzorg

Ben je op zoek naar een tijdelijke zorg in- of verkoper om te onderhandelen met zorgaanbieders of zorgverzekeraars? Bij partzorg begrijpen we het belang van de inzet van een ervaren zorg in- en verkoper. Jaarlijks wordt tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeengekomen welke zorg voor welke prijs ingekocht wordt. partzorg heeft ervaring als zorginkoper bij zorgverzekeraars, en ervaring als zorgverkoper bij zorgaanbieders. Ben je benieuwd hoe zorg in- en verkoop via partzorg verloopt? Ontdek hieronder wat partzorg voor jouw organisatie kan betekenen. 

De rol van een zorginkoper en zorgverkoper

Jaarlijks doorlopen zorgverzekeraars en zorgaanbieders een proces van onderhandelingen over tegen welke prijs zorg wordt ingekocht en verkocht. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten kopen zorg in bij zorgaanbieders, die vervolgens de zorg aan de patiënt of cliënt leveren. De gezamenlijke doelstelling van de financiers van zorg en zorgaanbieders is het waarborgen van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en de zorg optimaal in te richten ten behoeve van de cliënt.

De Nederlandse zorgkosten stijgen, maar beheersbaarheid blijft een prioriteit voor zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en de overheid. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij blijven inzetten op het effectief, doelmatig en gepast leveren van zorg om de zorgkosten beheersbaar te houden. Tegelijkertijd hebben zorgaanbieders ook te maken met hoge personeelskosten en inflatie. 

Hierdoor worden de onderhandelingen tussen financiers van zorg en zorgaanbieders complexer. Ook thema’s zoals preventie en duurzaamheid zijn steeds vaker onderwerp van gesprek, maar tegenstrijdige belangen belemmeren het maken van concrete afspraken hierover. Intensieve meerjarenovereenkomsten tussen zorgaanbieders en financiers zijn in opmars en onvermijdelijk om de zorg beschikbaar te houden. De inkoop van zorg door zorgverzekeraars verschilt van de zorginkoop door zorgkantoren en gemeenten. 

Binnen partzorg hebben we zowel in de sector zorg, als in het sociaal domein ervaring met beide zijden van de onderhandeltafel. Als zorginkoper of -verkoper gebruiken we onze inzichten om organisaties te ondersteunen bij goede zorgcontracteringen.

partzorg als zorginkoper bij een zorgverzekeraar

Regelmatig zijn partzorgers actief als zorginkoper of adviseur zorginkoop bij een zorgverzekeraar of zorgkantoor. Zorgverzekeraars werken vaak met inkoopteams per zorgsoort of verstrekking, zoals medisch specialistische zorg of wijkverpleging. Deze teams maken jaarlijks nieuwe afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit en prijs van zorg. Het jaarlijkse inkoopproces omvat de voorbereiding, onderhandelingen en administratieve afronding van de contractering. 

Binnen partzorg hebben we veel ervaring als adviseur zorginkoop bij zorgverzekeraars. Van alle partzorgers heeft ruim 70% één of meerdere zorg- in- en verkooptrainingen of onderhandel trainingen gevolgd. Dankzij onze uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van zorginkoop kunnen we snel en zelfstandig aan de slag binnen de afdeling zorginkoop.

partzorg als zorgverkoper bij een zorgaanbieder

Als zorgverkoper of adviseur zorgverkoop zijn partzorgers bij zorgaanbieders verantwoordelijk voor onderhandelingen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Bij zorgverkoop draait het om het maken van haalbare afspraken tegen haalbare tarieven, inclusief productieplafonds en leveringsvormen. 

Als adviseur zorgverkoop ondersteunen we zorgaanbieders om zich strategisch te positioneren in de markt, heldere afspraken met de diverse zorg financiers te maken, het beoordelen van contracten, het bewaken van lopende contractafspraken, het uitvoeren van kostprijsanalyses en alle andere aspecten van het zorgverkoop proces.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Ben je als zorgaanbieder of zorgverzekeraar op zoek naar een ervaren zorg-in- of verkoper? Het gedreven team van partzorg heeft voor jou de perfecte medewerker. Neem gerust contact met ons op.