Zorgverzekeraars

Ontdek de rollen van partzorg bij zorgverzekeraars 

Bij partzorg zetten we ons in voor zorgverzekeraars met een focus op expertise in zorginkoop, beleid, en fraudebeheersing. Lees hieronder hoe partzorg gedreven medewerkers inzet om projectmanagement en het beleid bij zorgverzekeraars te optimaliseren. 

Interim- en projectmanagement bij zorgverzekeraars

Onze betrokkenheid bij zorgverzekeraars omvat voornamelijk interim rollen als zorginkoper, beleidsadviseur en fraudespecialist. We beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement. Daarnaast voeren we projectmanagement opdrachten uit, zoals procesbegeleider materiële controles.

Beleidsadvies voor zorgverzekeraars

Het beleid van een zorgverzekeraar bepaalt haar positie binnen het Nederlandse gezondheidssysteem. Ons doel bij zorgverzekeraars is om evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. Als beleidsadviseurs analyseren we voortdurend sectorontwikkelingen en vertalen we deze naar beleidsaanbevelingen. Zo kunnen zorgverzekeraars proactief inspelen op trends, wet- en regelgeving, en de behoeften van verzekerden. Vanuit partzorg ondersteunen we zorgverzekeraars bijvoorbeeld bij het opstellen van zorginkoopbeleid voor diverse zorgsoorten.

Zorginkoop door zorgverzekeraars 

Wij adviseren en ondersteunen zorgverzekeraars en zorgkantoren bij het inkopen van diverse zorgsoorten bij zorgaanbieders. Binnen partzorg hebben we ervaring met zowel zorginkoop als zorgverkoop, waarbij we aan beide zijden van de onderhandelingstafel zitten. Onze inzichten benutten we om organisaties te laten profiteren van een gezamenlijk perspectief op zorginkoop en -verkoop. partzorgers zijn resultaatgericht, stressbestendig, bestuurlijk sensitief, hebben juridische inzichten en kunnen analytisch denken. Tot slot zijn we geschoold in onderhandelen volgens de ‘Harvard’-methodiek.

Fraudebeheersing door zorgverzekeraars

Met miljarden euro’s in omloop is de zorgsector kwetsbaar voor fraude. Zakelijke waarnemers kunnen bijvoorbeeld pgb-gelden in eigen zak steken en malafide zorgaanbieders kunnen zorg declareren bij de verzekeraar die ze niet geleverd hebben. Binnen partzorg zetten we ons in als fraudespecialist bij zorgverzekeraars voor het opsporen van zorgfraude  binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook hebben we op het gebied van zorgfraude ervaring bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die samen met zorgverzekeraars en landelijke samenwerkingspartners als de NZa, IGJ en NLA zorgfraude terugdringt.

Actuele vraagstukken zorgverzekeraars

Nederland kampt met stijgende zorgkosten, wat de zorgpremie beïnvloedt, waardoor er vanuit de overheid meer nadruk gelegd wordt op preventie als een effectieve manier om de zorgvraag en kosten te verminderen. Door onder andere stijgende kosten, groeiende zorgvraag en personeelstekorten, worden zorginkoop onderhandelingen complexer en langer. Zorgverzekeraars worden geacht de kosten te drukken, terwijl de aanbieders de zorg moeten leveren tegen scherpe prijzen ondanks de prijsstijgingen. Naast de complexe onderhandelingen is zorgfraude een prominent thema waar zorgverzekeraars intensief mee bezig zijn, strevend naar het minimaliseren van fraude om meer middelen beschikbaar te houden voor daadwerkelijke zorgverlening.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Wil jij onze ambitieuze mensen inzetten voor jouw organisatie? Of wil je meer weten over onze diensten voor zorgverzekeraars?  We bespreken graag wat we voor je kunnen betekenen.