Sociaal domein

Ontdek wat partzorg doet binnen de sector sociaal domein

Bij partzorg zijn we actief in het sociaal domein. Waar we ons enerzijds richten op (gezondheids)zorg, richten we ons steeds meer op ‘gezondheid’. In Nederland wordt steeds meer op gezondheid en het voorkomen van zorg gefocust, zoals terug te vinden in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). Om de zorg toekomstbestendig te maken, is het van belang om de zorgvraag te verminderen. Dit betekent dat we sturen op preventie, het voorkomen van zorg. Maar ook op welzijn en bestaanszekerheid die onlosmakelijk verbonden zijn. Bij partzorg vinden wij het belangrijk om zorg te voorkomen. Daarom zetten we ons in voor organisaties die actief zijn in het sociaal domein. Benieuwd of we iets voor jouw organisatie kunnen beteken? Lees hieronder meer over onze interim- en projectmanagement rollen binnen het sociaal domein.

Interim- en projectmanagement in het sociaal domein

Binnen het sociaal domein richten we ons op de thema’s preventie, begeleiding, participatie en opvang. Binnen organisaties in het sociaal domein worden uiteenlopende werkzaamheden verricht. Dit is op thema’s die raken aan het bieden van opvang aan dak- en thuislozen, beschermd wonen voor (jong) volwassenen en opvang van slachtoffers van mensenhandel, maar ook het leveren van forensische zorg, financiële ondersteuning en begeleiding bij psychische kwetsbaarheden. De problematiek is complex en vaak zijn er veel verschillende factoren die elkaar beïnvloeden en samen problemen op sociaal-economisch vlak veroorzaken. Wij helpen organisaties in het sociaal domein onder andere met programma- en projectmanagement en interim-ondersteuning.

Door onze ruime ervaring met projectmanagement en beleidsondersteuning zijn we goed in het werken met verschillende stakeholders en belangen. We creëren overzicht, stellen prioriteiten en zorgen ervoor dat de verschillende projecten op elkaar aansluiten en dat er goed gecommuniceerd wordt tussen projecten. Daarnaast kunnen we teams samenstellen en aansturen. Naast het vervullen van projectmanagementrollen, hebben we ook ervaring in het uitvoeren en ondersteunen van projecten. In die rol werken we plannen uit, organiseren we bijeenkomsten, en schrijven we mee aan projectdocumenten. Voorbeeldfuncties uit het verleden zijn: bestuurssecretaris, teammanager, beleidsadviseur, kwaliteitsadviseur en programmamanager. 

Actuele vraagstukken in het sociaal domein

Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen die het (tijdelijk) niet redden. Alle organisaties die zich inzetten op de thema’s werk, participatie, zelfredzaamheid, zorg en jeugd opereren in het sociaal domein. Deze organisaties geven uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), Jeugdwet, Participatiewet en de Wet publieke gezondheid. Het doel van organisaties in het sociaal domein is bijdragen aan leefbaarheid en preventie van gezondheidsproblemen. 

Landelijk Actieplan Dakloosheid

Iedereen heeft het recht op een fijn en betaalbaar huis. Dat vonden staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS (die over aanpak dakloosheid gaat) en ministers Schouten van SZW (die over armoedebeleid gaat) en De Jonge van BZK (die over huisvesting gaat) ook. Op 5 december 2022 presenteerden zij daarom samen het Nationaal Actieplan Dakloosheid: Eerst een Thuis. Vanuit partzorg is collega Quinten aangesteld als programmamanager bij Valente (Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang). Lees zijn case voor meer informatie over de aanpak.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Wil jij onze ambitieuze mensen inzetten voor jouw instelling? Of wil je meer weten over onze diensten voor de sector ziekenzorg?  We bespreken graag wat we voor je kunnen betekenen.