Medisch specialistische zorg

De rollen van partzorg binnen de medisch specialistische zorg

Bij partzorg begrijpen we het belang van een optimale ondersteuning binnen de zorg. Onze medewerkers hebben ruime ervaring als project-, interim- en programmamanager binnen verschillende UMC’s, algemene ziekenhuizen en categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Ontdek meer over de sector medisch specialistische zorg en hoe partzorg rollen binnen het ziekenhuis vervult.

Interim- en projectmanagement in de medisch specialistische zorg

Onze opdrachten binnen de medisch specialistische zorg vallen grofweg uiteen in twee categorieën: interim opdrachten en project- of programmamanagement opdrachten. Bij interimrollen nemen we tijdelijk een vaste positie in binnen het ziekenhuis of bij een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Zo kunnen wij de rol vervullen van een beleidsadviseur, kwaliteitsadviseur of manager. Daarnaast wordt partzorg ingeschakeld als adviseur voor de verkoop van medisch specialistische zorg in het zorginkoopproces met zorgverzekeraars. Als programmamanager, projectmanager, of projectondersteuner zijn we betrokken van het begin tot het einde van een programma of project, of dragen we de verantwoordelijkheid voor een deelproject binnen ziekenhuizen en ZBC’s.

De  afgelopen 15 jaar hebben we ervaring opgedaan in de medisch specialistische zorg op verschillende vlakken. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige patiëntenzorg met het oog op maatschappelijke uitdagingen staat altijd centraal. Concrete voorbeelden van opdrachten zijn het opzetten en uitvoeren van processen binnen informatiemanagement, de voorbereiding van kwaliteitscertificeringen, de coördinatie van nieuwbouwprojecten, het verkennen en uitvoeren van samenwerkingsprojecten met andere zorgorganisaties, en het uitvoeren van fusies en overnames van ziekenhuisafdelingen.

Actuele vraagstukken in de ziekenhuiszorg

Binnen de medisch specialistische zorg spelen verschillende maatschappelijke vraagstukken. Actuele ontwikkelingen en uitdagingen zoals personeelstekort en stijgende zorgkosten door vergrijzing en een groeiende vraag naar zorg, vereisen een herziening van de medisch specialistische zorg zowel binnen ziekenhuizen als ZBC’s. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met andere sectoren in de zorg, zonder concessies te doen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg.

Met ons aan de slag?

Bij partzorg leveren we tijdelijke inzet met een blijvend resultaat. Wil jij onze ambitieuze mensen inzetten voor jouw instelling? Of wil je meer weten over onze diensten voor de sector ziekenzorg?  We bespreken graag wat we voor je kunnen betekenen.