Elise van Westerlaak

Adviseur – Commissie Dure Geneesmiddelen Alrijne Ziekenhuis

De vraag

Uit het Integraal Zorgakkoord blijkt dat er anders omgegaan moet worden met Dure Geneesmiddelen (DGM) om verdringing van overige zorg te voorkomen. Alrijne ziekenhuis heeft zichzelf het scherpe doel gesteld om de kostengroei van DGM af te remmen. Dit is van groot belang voor de hele organisatie om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van DGM en de kwaliteit van medisch specialistische zorg te waarborgen. Een paar voorbeelden van de doelstellingen zijn: inzicht in (en grip op) de kosten krijgen, verspilling van DGM voorkomen en het voorschrijfbeleid daarop aanpassen.

Wat hebben we gedaan

Als adviseur aan de Commissie Dure Geneesmiddelen (DGM) hield Elise zich bezig met de kostenprognose van DGM voor Alrijne en het opstellen van een actieplan/beleid omtrent DGM op het gebied van verschillende thema’s: doelmatigheid, inkoop, geneesmiddelengebruik, kostenbeheersing, beleidsontwikkeling en het maken van de vertaling naar de spreekkamer. Belangrijk hierin was het verbinden van de verschillende specialismen om tot een actiegericht plan te komen en de scope te bewaken. Nadat het actieplan goedgekeurd was door verschillende stakeholders binnen Alrijne heeft Elise als projectleider gezorgd voor de uitvoering van het actieplan DGM. Tevens was Elise verantwoordelijk voor de projectstructuur en stuurde zij acht werkgroepen aan die waren gekoppeld aan de verschillende thema’s uit het actieplan. 

Desirée heeft de functie als projectleider daarna van Elise overgenomen en het actieplan voortgezet.  Een van haar kerntaken was het organiseren van  vakgroepoverleggen, welke werden gehouden met de vakgroepen die verantwoordelijk zijn voor 98% van de totale DGM kosten binnen Alrijne. Tijdens deze vakgroepoverleggen zijn er per vakgroep verschillende acties op het gebied van doelmatigheid opgesteld. Deze acties worden per kwartaal gemonitord en geëvalueerd tijdens de vakgroepoverleggen aan de hand van Pharma Insights, een systeem om inzicht te krijgen in voorschrijfgedrag van DGM en kosten- en patiëntenstromen. Binnen deze overleggen is er ook aandacht voor overige ontwikkelingen op het gebied van DGM binnen de vakgroepen, zoals patentverloop, deelname aan studies en introductie van nieuwe DGM. 

 

Uitkomst en take-aways

Actieplan DGM 2023 - 2026 Geneesmiddelcommissie

Samen met het kernteam DGM hebben we een actieplan DGM gemaakt. Deze zal eind 2023 worden geëvalueerd en herzien door Elise, Desirée, de opdrachtgever en voorzitter van het kernteam DGM.

Inrichten dashboards Pharma Insights

In Pharma Insights zijn dashboards ingericht voor vakgroepen, het kernteam, de Geneesmiddelen Commissie en zorgverzekeraars op basis van de thema's van het actieplan. Zo kunnen DGM kostenontwikkelingen, patiëntenstromen en voorschrijfgedrag gemonitord worden.

Bewaken van de voortgang van het actieplan

Wij bewaken de voortgang van het actieplan en monitoren de kostenontwikkeling van DGM. Dit wordt regelmatig teruggekoppeld aan de Raad van Bestuur, de Commissie DGM, de PVE-raad, kernstaf, Vereniging Medische Staf en vakgroep

Brainstormsessie met andere ziekenhuizen georganiseerd

Samen met het St. Jansdal Ziekenhuis hebben wij een brainstormsessie georganiseerd voor andere ziekenhuizen om over dit onderwerp informatie te delen en te leren van elkaar.

Deze collega’s werkten
mee aan dit project