Beleidsadviseur

partzorg als beleidsadviseur in de zorg

We beschikken over uitgebreide ervaring als interim beleidsadviseur in de zorg. Door middel van beleidsontwikkeling streven we ernaar om de zorgkwaliteit te verbeteren. Met onze uitgebreide kennis en ervaring zetten we ons in als beleidsadviseur bij zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Benieuwd of wij voor jouw zorgorganisatie iets kunnen betekenen? Ontdek hoe wij ons inzetten om de zorgkwaliteit te verbeteren.

Beleidsadvies in de zorg

Kampt je organisatie met capaciteitsproblemen als gevolg van ziekte of zwangerschapsverlof? Bij partzorg vervullen we regelmatig de rol van interim beleidsadviseur in de zorg. Wij leveren bij diverse zorgorganisaties, zorgverzekeraars en koepelorganisaties zorgprofessionals. Als beleidsadviseur dragen we bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorgbeleid door onderzoek, adviesformulering en het verzorgen van interne communicatie.

Met onze kennis en ervaring als beleidsadviseur in de zorg bieden wij ondersteuning bij het opstellen van beleidsplannen, organiseren van bijeenkomsten en presenteren van resultaten. Ons doel als beleidsadviseur in de zorg is medewerkers actief betrekken bij het beleid, zodat de organisatie zelf effectief bijdraagt aan de uitvoering van het beleid en het zo snel mogelijk overneemt. Bij partzorg hebben we expertise in huis op zowel strategisch  als uitvoerend niveau, en verbeteren we binnen jouw organisatie het zorgbeleid.

Beleidsmedewerker in de zorg

Naast de rol van beleidsadviseur fungeren we bij partzorg ook als beleidsmedewerker. Waar we als beleidsadviseur vooral gericht zijn op onderzoek en advies, dragen we als beleidsmedewerker actief bij aan de uitvoering van het beleid. Onze medewerkers hebben een achtergrond in de gezondheidszorg. Zij hebben werkervaring opgedaan en/of een opleiding in de richting beleid in de zorg gevolgd. Het zijn echte doeners en hierdoor kunnen zij gemakkelijk verbinding maken met alle betrokkenen binnen een zorgorganisatie. Onze medewerkers hebben een pragmatische kijk op beleid- en advies binnen de zorg. Het gaat wat de partzorger betreft vooral om het realiseren van de benodigde resultaten en het bereiken van de gewenste besparing of (kwaliteits)verbetering binnen de zorgorganisatie. Hierin is het op de juiste manier meenemen van de kennis en expertise van de zorgprofessional essentieel. 

Kwaliteit en veiligheid in de zorg

Kwaliteit en veiligheid van de zorg zijn belangrijke kernpunten bij partzorg. Wij geloven dat hoogwaardige zorg niet alleen essentieel is, maar ook het werkplezier aanzienlijk vergroot en de werkzaamheden efficiënter maakt. Kwaliteitsverbetering is een continu proces, waarbij organisaties zich voortdurend moeten verbeteren. Als beleidsmedewerker in de zorg of kwaliteitsfunctionaris op het gebied van kwaliteit en veiligheid bieden we regelmatig ondersteuning bij het ontwikkelen, implementeren en verfijnen van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen. 

Onze ervaring als kwaliteitsmedewerker in de zorg komt tot uiting in opdrachten gericht op ISO- en HKZ-normen. Daarnaast zijn we ook met JCI goed bekend. partzorg geeft trainingen aan medewerkers van zorgorganisaties om hen vertrouwd te maken met kwaliteitssystemen en voornamelijk de praktische toepassing ervan. We hebben ervaring met de implementatie van een kwaliteitssysteem bij een mondzorg organisatie, ISO 9001 / ISO Zorg en Welzijn certificering bij een eerstelijnsorganisatie, het voorbereiden en begeleiden van JCI accreditaties, en zijn als kwaliteitsfunctionaris actief bij diverse zorgorganisaties. Ook zelfstandige behandelcentra hebben zich onder begeleiding van partzorg laten certificeren. Het werk van een kwaliteitsmedewerker zorg is bij ons altijd gericht op wat de organisatie nodig heeft. Het proces, de haalbaarheid en wenselijkheid nemen wij daarom altijd mee in onze adviezen aan de zorgorganisaties waar wij actief zijn. 

Met ons aan de slag?

Bij partzorg werken we samen aan een betere zorg. Wil je meer weten over onze diensten? Bekijk onze cases of neem direct contact met ons op! We bespreken  graag de mogelijkheden voor jouw organisatie.