4 min leestijd

Partnerschap leidend voor zorginkoop

De in- en verkoop van zorg is een belangrijk, intensief en terugkerend proces. In dit proces maken zorgaanbieders afspraken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en/of gemeenten. Ieder van deze partijen heeft een eigen belang. Dit leidt regelmatig tot tegenstellingen.

Wij, partzorg, geloven dat dit proces voor alle partijen verbeterd kan worden door vertrouwen in elkaar te hebben. Vertrouwen kan ontstaan als elke partij het belang inziet om waarde voor de patiënt toe te voegen. Om dit vertrouwen te kunnen bereiken hanteren wij het uitgangspunt: ‘Heb oog voor het eigen belang en respect voor het belang van de ander’.

Een voorbeeld uit de praktijk

“Recent werd een praktijk voor fysiotherapie, aangesloten bij het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), onderworpen aan een materiële controle. Een materiële controle wordt vaak door zorgverleners als bedreigend ervaren. De materiële controle wees uit dat de praktijk voor fysiotherapie een goed behandelgemiddelde had. Echter bleek dat het reeds gegeven aantal behandelingen voor één verzekerde in hoge mate afweek van het gemiddelde van de verzekeraar.

De fysiotherapeuten uit de praktijk waren van mening dat ze bij de betreffende patiënt zorgvuldig en vanuit doelmatigheid hadden gehandeld. Door de behandelingen fysiotherapie werd immers duurdere zorgconsumptie vermeden. Inzet van de praktijk was in eerste instantie om een jurist in te schakelen: het mes op tafel!
Nadat we een gesprek met de praktijk én een gesprek met de verzekeraar hadden gehad, stelden we voor dat partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Diverse keren leidden deze gesprekken tot emotionele en gefrustreerde fysiotherapeuten van de betreffende praktijk.

Na adviezen van de kant van partzorg hoe de kwestie aan te vliegen, werden opnieuw gesprekken geïnitieerd. Deze keer tussen de adviserend paramedici van de betreffende verzekeraar en de praktijk voor fysiotherapie. Ook die gesprekken leidden niet altijd direct tot het goede resultaat en veroorzaakten irritaties bij de fysiotherapeuten uit de praktijk. Tot slot hebben wij de praktijk geadviseerd een laatste poging te doen en te zoeken naar een oplossing met respect voor elkaars belang.
Deze laatste poging leidde tot een goed resultaat voor zowel de verzekeraar als de praktijk voor fysiotherapie. En… een gunstige uitkomst voor de patiënt, die op doelmatige wijze – ook in de toekomst – behandeld kan blijven worden.”

Dit voorbeeld laat het belang zien van met elkaar in gesprek blijven en wat dit kan opleveren.  Het heeft geduld, wijsheid en oog voor het belang van de ander in diens context gevergd om tot dit onderhandelresultaat te komen.

Wat wij kunnen betekenen

partzorg kan ondersteuning bieden bij zowel de inkoop als de verkoop van zorg. Wij hebben deskundige mensen beschikbaar met kennis van de zorg. Gecoacht door ervaren professionals zijn de medewerkers geschoold in onderhandeling (Harvard), juridische inzichten en cijfermatige analyses.
Bekijk onze pagina over inkoop en verkoop van zorg
De komende periode zullen wij regelmatig een bijdrage schrijven, waarin we aan de hand van een voorbeeld proberen aan te tonen dat het gesprek met elkaar leidt tot het meest optimale resultaat voor beide partijen.