“De tijd is aangebroken dat partijen als partners werken aan hun gemeenschappelijke opdracht: goede en doelmatige zorg.”

Pauline Meurs (Rapportage RVS: Zorgrelatie centraal)

De doelstelling voor zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars is om de zorg optimaal in te richten ten behoeve van de patiënt. Aanbieders van zorg richten zich daarbij op een kwalitatieve goede en (financieel) gezonde organisatie. Financiers richten zich op de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg. 

Onderhandelingen in de zorg zijn een belangrijk, vaak jaarlijks, terugkerend proces. Regelmatig leidt dit proces tot onbedoelde polarisatie. Zo ontstaat een suboptimaal resultaat voor beide partijen en vooral ook voor de patiënt of cliënt.

Vertrouwen is essentieel voor een optimaal en duurzaam behandelresultaat voor beide partijen. Dit vertrouwen is echter lang niet altijd aanwezig. Dit leidt er vaak toe dat – vanuit een eigen vertrekpunt – enkel over de korte termijn wordt gesproken. Een duurzame lange-termijn samenwerking met focus op het belang van de eindgebruiker is nog niet vanzelfsprekend.

Wij zijn van mening dat oog voor het eigen belang én respect voor het belang van de ander essentieel is voor een win-win resultaat voor beide partijen. Naast partnerschap bij inkoop (RVS rapport 2017), is partnerschap bij verkoop van groot belang.

PART zorg ondersteunt u

PART zorg helpt organisaties met advies over inkoop dan wel verkoop van zorg en biedt deskundige consultants – inkopers en verkopers – aan voor ondersteuning dan wel uitvoering van deze processen. Onze medewerkers zijn resultaatgericht, stressbestendig en bestuurlijk sensitief. Allemaal eigenschappen die volgens ons onmisbaar zijn in dit proces. Daarnaast zijn we geschoold in onderhandelen middels de ‘Harvard’-methodiek, in juridische inzichten en analytisch denken.

Binnen PART zorg hebben we ervaring opgedaan aan beide kanten van de onderhandeltafel in de diverse sectoren. De opgedane inzichten zetten we graag in om organisaties te laten inzien wat de winst kan zijn als je handelt vanuit een gemeenschappelijk perspectief op zorg in- en verkoop.

Bekijk hieronder onze infographic over de inkoop en verkoop van zorg, waarin u precies kunt lezen wat wij kunnen betekenen op dit gebied.

Infographic in- en verkoop van zorg

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Meerjarige opdracht in het uitvoeren van de inkoop op het gebied van MSZ bij een verzekeraar
– Ondersteuning van verkoop en aanbestedingstrajecten in de jeugdzorg bij een forensische zorginstelling
– Contractmanager bij een inkooporganisatie jeugdhulp in Zeeland
– Belangenbehartiging richting stakeholders, met name verzekeraars, in opdracht van een koepelorganisatie in de eerste lijn
– Meerjarige ondersteuning van verkoop en aanbestedingstrajecten bij een landelijke instelling voor gehandicaptenzorg
– Uitvoering van de inkoop op het gebied van geboortezorg bij een verzekeraar

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.