2 min leestijd

Afsluiting van het programma Uitkomstgerichte Zorg

Uitkomstgerichte zorg

Op 1 november 2023 is de eerste ontwikkellijn van het programma Uitkomstgerichte Zorg succesvol afgerond. Het programma komt voort uit de ambitie om de zorg meer persoonsgericht, oftewel, waardegedreven te maken. Het is een gezamenlijk initiatief van alle betrokken koepelorganisaties in de medische specialistische zorg, voortkomend uit het HLA-akkoord. Het programma bestaat uit vier ontwikkellijnen met twee overkoepelende doelstellingen:

  1. Het bevorderen van Samen Beslissen op basis van uitkomstinformatie.
  2. Het bevorderen van Leren & Verbeteren op basis van uitkomst informatie, aangevuld met noodzakelijke proces- en structuurinformatie. 

Het doel van de eerste ontwikkellijn was het vaststellen van een landelijk implementeerbare set van uitkomstinformatie voor diverse aandoeningen in Nederland, in het kader van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Deze uitkomstinformatie bestaat uit klinische resultaten, proces- en structuurindicatoren en door de patiënt gerapporteerde uitkomsten. Om deze set van uitkomstinformatie vast te stellen werden werkgroepen voor verschillende aandoeningen samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de koepelorganisaties in de medische specialistische zorg, patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen. Sinds de start van het programma in september 2020 zijn de eindproducten van 33 aandoeningswerkgroepen opgeleverd.

Vijf partzorg collega’s hebben meegewerkt aan dit mooie resultaat vanuit verschillende rollen binnen het programma, met het Zorginstituut Nederland als opdrachtgever. 

Na haar rol als zorgadviseur en coördinator van de aandoeningswerkgroepen Melanoom en Longcarcinoom is Lisanne doorgestroomd naar de functie van projectsecretaris. In deze rol heeft ze zich voornamelijk gericht  op de planning en voortgang van het programma. 

Demi heeft de rol van zorgadviseur en coördinator van Melanoom en Longcarcinoom overgenomen, waarna ze technisch voorzitter van de aandoeningswerkgroep OSA is geweest. 

Ook onze collega’s Esma en Nena zijn betrokken geweest bij het programma vanuit hun functie als zorgadviseur en coördinator voor meerdere aandoeningswerkgroepen in zowel de ontwikkel- als de doorontwikkelfase. Ze hebben werkgroepen begeleid aan de hand van  werksessies en zijn verantwoordelijk geweest voor de oplevering van de eindproducten.

Last but not least heeft Arnold de rol van manager HR van het programma vervuld en is technisch voorzitter geweest van drie aandoeningswerkgroepen.

Wil je meer weten over de opdrachten die onze partzorg collega’s uitvoeren of ben je benieuwd naar het programma Uitkomstgerichte Zorg? Neem contact op met een van bovenstaande collega’s en we vertellen je er graag meer over!