6 min leestijd

Interview: Dag van Loes als zorginkoper Medisch Specialistische Zorg

Onze collega Loes Sauer maakt samen met partzorg collega’s deel uit van het inkoopteam Medisch Specialistische Zorg bij een zorgverzekeraar. Graag vertelt ze hoe haar dag als inkoper van Medisch Specialistisch Zorg er uit ziet.

“Ik vind het interessant om aan de slag te zijn bij een zorgverzekeraar en samen met de zorgaanbieders te kijken naar afspraken voor 2021, waarin we de zorgkosten proberen te beheersen en de juiste zorg kunnen blijven leveren.”

Naam: Loes Sauer
Sector opdrachtgever: Zorgverzekeraars
Functie opdracht: Zorginkoper Medisch Specialistische Zorg (MSZ)

     1. Wat houdt je opdracht precies in?
De opdracht bij deze verzekeraar is een interim opdracht. Samen met een team partzorg collega’s ben ik onderdeel van het inkoopteam MSZ. Voorheen kocht deze verzekeraar de zorg in samen met andere verzekeraars onder een samenwerkingsverband. Het zelfstandig inkopen leidt ertoe dat het inkoopproces moet worden heringericht en vergt meer capaciteit in de voorbereidende en uitvoerende fase.

In mei hebben we het voorbereidende werk gedaan voor het inkoopseizoen dat is gestart in september. De voorbereiding bestond voornamelijk uit het verzamelen, analyseren, vergelijken en beoordelen van financiële gegevens zoals de prijslijsten van zorgproducten en dure geneesmiddelen.

In september is het inkoopseizoen gestart en zijn we aan de slag gegaan met het voorbereiden en voeren van virtuele inkoopgesprekken. De gesprekken zijn met ziekenhuizen verspreid door het gehele land, van lokale ziekenhuizen tot UMC’s. Erg interessant om deze gesprekken te voeren en te horen hoe de ziekenhuizen zorg verschillend inrichten. Naast het voeren van gesprekken worden er ook voorstellen uitgewisseld met ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld over de vorm van de afspraak. Om deze voorstellen te kunnen doen, worden er extra analyses uitgevoerd. Bijvoorbeeld het bepalen van het prijsniveau van de zorgproducten en dure geneesmiddelen om zodoende zorgkosten binnen de landelijke kaders te houden.

     2. Wat is de grootste uitdaging tot nu toe?
Het inkoopseizoen loopt dit jaar wat anders dan gepland door COVID. Het is voor  ziekenhuizen en zorgverzekeraars lastig om in te schatten wat de zorgvraag in 2021 zal zijn. Is er een stuwmeer van niet geleverde zorg? Hoe lang houdt de COVID zorg aan in 2021 of komt er een derde golf? Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat het lastig is om als zorgverzekeraar en ziekenhuis gezamenlijk een afspraak voor 2021 te maken. Op de landelijke tafels (NVZ en ZN) wordt er momenteel gekeken naar hoe om te gaan met de onduidelijkheid van de zorgvraag in 2021 en te komen tot een oplossing. Ik vind dit een uitdaging omdat wij als zorginkopers en verkopers de afspraken nog niet volledig kunnen maken voor 2021. Het maken van afspraken is van belang voor de patiënt om te weten welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Daarnaast is het van belang dat de prijslijsten zijn overeengekomen tussen de ziekenhuizen en zorgverzekeraars zodat de ziekenhuizen de geleverde zorg kunnen declareren bij de verzekeraar.

     3. Wat heb je geleerd tijdens deze opdracht en neem je mee naar een
vervolgopdracht?
Tijdens deze opdracht heb ik veel geleerd over het beheersen van de zorgkosten als zorgverzekeraar en Nederland als land. Als verzekeraar wil je de zorgkosten beheersen en met het ziekenhuis organiseren dat de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd. Daarnaast bestaan de zorgkosten niet enkel uit zorgbehandelingen maar ook uit dure geneesmiddelen, en deze blijven stijgen. Het hoofdlijnenakkoord MSZ (2019-2022) biedt hiervoor een kader en is ondertekend door alle betrokken partijen (NVZ, ZN, NFU, ZKN, V&VN en FMS). In een vervolg opdracht zou ik graag aan de slag gaan bij een zorgaanbieder en met een regionetwerk willen samenwerken om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.

     4. Waar kijk je nog het meest naar uit?
Het sluiten van de contracten. Op dit moment zijn we met veel aanbieders in gesprek en je probeert elkaar te vinden, zodat wij als zorgverzekeraar de zorgkosten kunnen beheersen en de ziekenhuizen de benodigde zorg kunnen leveren en kosten van het ziekenhuis kunnen dragen.

     5. Hoe ontspan je naast je werk?
In de huidige tijd werk ik thuis en zit je veel achter je laptop. Na een werkdag ga ik graag een stukje fietsen op de wielrenfiets of een rondje rennen. Het liefst eerst hard tegen de wind in en daarna vliegend terug naar huis.

     6. Ben je een vroege vogel of nachtuil ?
Zekers een vroege vogel. In plaats van de reistijd naar werk loop ik nu in de ochtend naar mijn werkplek via de bakker en koffiezaak op de hoek.