3 min leestijd

Hoe we samen partzorg duurzamer maken

Het investeren in duurzame bedrijfsvoering wordt door steeds meer bedrijven opgepakt en ook partzorg investeert in duurzame bedrijfsvoering. Maar wat betekent dat eigenlijk: duurzame bedrijfsvoering? Voor partzorg betekent duurzame bedrijfsvoering het verkleinen van de ecologische voetafdruk, maar ook aandacht hebben voor haar medewerkers en de maatschappij. Het gaat dus om concrete cijfers (de CO2-uitstoot) en een visie op duurzaamheid waar zowel het managementteam als de medewerkers achterstaan.

De (eerste) duurzame stappen van partzorg

De grootste uitstoot van een bedrijf als partzorg zit in het kantoor en de mobiliteit. Voor het verkleinen van de CO2-uitstoot van ons kantoor voeren wij een nulmeting uit om de CO2-uitstoot inzichtelijk te maken om zo meetbare doelstellingen en acties te formuleren. Daarnaast rijdt 80% van onze collega’s al elektrisch. In de poster hieronder zie je welke duurzame stappen partzorg al heeft gezet om haar CO2-voetafdruk te verkleinen.

Duurzaamheid als onderdeel van het denken

Verduurzamen kan op honderd duizend manieren. Maar waar begin je? Om echt iets te veranderen moet duurzaamheid onderdeel van ons denken worden. Geen moeten, maar willen. Binnen partzorg ligt de focus daarom dit jaar op het creëren van bewustwording onder de collega’s. Dit doen wij door leuke acties op het gebied van duurzaamheid te bedenken en duurzame dagen te promoten. Zo heeft iedereen de warme part trui ontvangen zodat de verwarming een graadje lager kan op kantoor en thuis, en hebben alle collega’s meegedaan aan de week zonder vlees. Team Duurzaamheid heeft een kalender ontworpen waar elke maand belangrijke duurzame dagen op vermeld staan en daar nog een aantal leuke acties of activiteiten aan toegevoegd. Zo weten de part collega’s hoe ze dit jaar in kleine stapjes hun steentje kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld en creëren wij op een leuke en laagdrempelige manier bewustwording onder de collega’s.

Begin deze maand hebben alle part collega’s ook een test gedaan over hun impact op het milieu. Deze test bestond uit vragen als ‘Hoeveel eieren eet jij per week en hoe vaak ben je het afgelopen jaar opgestegen met een vliegtuig?’ en ‘Hoeveel nieuwe spullen koop jij per jaar en hoeveel minuten sta je dagelijks onder de douche?’. Uit deze test bleek dat we allemaal de draagkracht van de aarde overschrijden. De gemiddelde Nederlander verbruikt 3,6 aardes. Dit betekent dat, als iedereen op de wereld zou leven zoals wij in Nederland leven, we 3,6 aardes nodig hebben om in alle grondstoffen te voorzien. Deze testuitslag was een goede wake-upcall voor ons en motiveerde ons om meer duurzame keuzes te maken.

Nieuwsgierig geworden welke impact jij hebt op de aarde? Doe dan dan zelf de test van verborgen impact op https://mijnverborgenimpact.nl/. Aan het einde van de test krijg je tips en acties die je direct kunt toepassen in jouw dagelijks leven.

Onze duurzame ambities

Team Duurzaamheid komt maandelijks bijeen om ons duurzaamheidsbeleid verder aan te scherpen, concrete doelstellingen te formuleren en acties te verzinnen. Onze volgende stap is het vertalen van de uitkomst van de nulmeting naar concrete duurzaamheidsdoelstellingen en daar leuke acties bij verzinnen om onze collega’s te enthousiasmeren en stimuleren voor duurzamere keuzes. Ook willen we stappen blijven zetten op het gebied van duurzaam voedsel, door bijvoorbeeld biologische en vegetarische maaltijden bij bijeenkomsten van partzorg te gaan serveren. Daarnaast zullen wij als team Duurzaamheid onze collega’s nauw betrekken in onze ideeën, met hen in gesprek gaan over hoe zij denken over bepaalde thema’s en waar hun behoeften liggen omtrent verduurzaming. Zo leren wij van elkaar, stimuleren we elkaar, en maken we met z’n allen partzorg stap voor stap duurzamer.