6 min leestijd

Interview: dag in het leven van een fraudespecialist bij een zorgverzekeraar

Sector opdrachtgever: Zorgverzekeraar
Functie opdracht: Fraudespecialist

     1. Wat houdt je opdracht precies in?
De opdracht bij deze zorgverzekeraar is een interim opdracht. Als fraudespecialist houd ik mij bezig met het opzetten, voortzetten en afronden van fraudeonderzoeken binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ik ben verantwoordelijk voor de voortgang van verschillende dossiers. Binnen deze dossiers ligt de focus op het realiseren van de onderzoeksdoelstellingen door het analyseren van data, het bepalen van vervolgstappen en het uitvoeren hiervan.

Vanuit mijn rol als fraudespecialist heb ik ook veel contact met interne en externe partijen. Zo stem ik mijn bevindingen en vervolgacties af met de juristen en medisch adviseurs van de zorgverzekeraar en heb ik schriftelijk en telefonisch contact met zorgaanbieders, verzekerden, advocaten en derden om te informeren of te confronteren. Naast mijn werkzaamheden rondom de dossiers beoordeel ik ook nieuwe meldingen op mogelijke fraude.

     2. Wat is de grootste uitdaging tot nu toe?
Als fraudespecialist ben je verantwoordelijk voor een aantal dossiers. Deze dossiers zijn allemaal unieke casussen die ook allemaal in een andere onderzoeksfase zitten. Voor mij is het daarbij de uitdaging om overzicht te behouden van alle lopende acties binnen de dossiers en continue af te wegen welke dossiers de hoogste prioriteit hebben.

     3. Wat heb je geleerd tijdens deze opdracht en neem je mee naar een vervolgopdracht?
Deze interim opdracht is een heel veelzijdige opdracht. Ik heb al ontzettend veel inhoudelijke kennis opgedaan over wet- en regelgeving, de financiering van zorg en de verschillende soorten fraudeindicatoren.

Daarnaast heb ik door deze opdracht ook mijn schrijf- en gespreksvaardigheden sterk ontwikkeld door onder andere het schrijven van zakelijke brieven en e-mails, en het bellen met verzekerden, zorgaanbieders, advocaten en andere betrokkenen. Ik ben er van overtuigd dat deze kennis en vaardigheden mij gaan helpen tijdens volgende opdrachten.

     4. Waar kijk je nog het meest naar uit?
De eerste paar maanden ben ik vooral bezig geweest met het voortzetten en afronden van lopende dossiers. Op dit moment ben ik bezig met het opstarten van een nieuw dossier waarbij ik zelf de onderzoeksdoelstellingen heb opgesteld en de analyse van documenten ga uitvoeren. Ik kijk er erg naar uit om ook deze stappen in een fraudeonderzoek mee te maken.

     5. Hoe ontspan je naast je werk?
Na een thuiswerkdag met veel schermtijd en weinig beweging vind ik het heerlijk om naar buiten te gaan voor iets actiefs. Daarnaast houd ik van spelletjes spelen, een boek lezen of een serie kijken om te ontspannen.

     6. Ben je een vroege vogel of nachtuil ?
Vroege vogel! ‘s ochtends heb ik de meeste energie. Ik start mijn werkdag graag met een wandelingetje door mijn buurt terwijl ik luister naar de podcast van NRC vandaag. Als ik dan thuiskom heb ik al wat beweging gehad en stap ik als het ware mijn kantoor binnen.