5 min leestijd

Blog: in gesprek over innovatie, wat is dat?

In het kader van innovatie en zorg zijn we in gesprek gegaan met twee van onze collega’s. Inge Steegemans werkt sinds 2020 bij partzorg. Bart Dragtsma is sinds 2016 werkzaam bij partzorg en naast projectmanager ook managing consultant binnen partzorg. We vroegen aan beide wat innovatie voor hen betekent en hoe zij dit zien in relatie tot de zorg.

Innovatie is een breed begrip. Wat betekent innovatie voor jou?
‘Innovatie is inderdaad een enorm brede term. Ik zie een verschil tussen technologische innovaties en innovaties binnen organisaties in de vorm van verbeteringen van zorgprocessen bijvoorbeeld. Bij partzorg richten wij ons met name op deze innovaties’ vertelt Bart.

Voor Inge is innovatie ‘iets wat de zorg beter maakt, voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener’. ‘We hebben te maken met een complex zorglandschap, een vergrijzende populatie en meer chronisch zieken ten opzichte van vroeger. Als je het ouder worden draaglijker kan maken, of ervoor kan zorgen dat iemand met een chronische aandoening zich minder ziek of beperkt voelt, vind ik dat innovatie. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan zorg op afstand, wanneer dit past bij de patiënt, of bloedsuiker meten door middel van een sensor in plaats van een vingerprik. Maar innovatie is niet alleen de zorg voor de patiënt beter maken, dit is ook de zorg voor de zorgverleners efficiënter maken met slimme innovaties die de werkdruk verlagen en zorgzwaarte kunnen ondervangen of ondersteunen.

Wat is volgens jullie de link met partzorg en een thema als innovatie?
‘Het motto van partzorg is dat wij elke dag de zorg een stukje beter willen maken’, vertelt Inge. ‘In mijn optiek kom je dan snel uit bij het thema Kwaliteit en Veiligheid waarin meestal ook een belangrijke rol voor innovatie is weggelegd. Dit is een thema waarin partzorg vaak betrokken is bij het uitvoeren van opdrachten. Wat je daar met name ziet is dat innovaties vaak kleinschalige verbeteringen zijn om uiteindelijk betere zorg te bieden.

Bart: ‘partzorg is een organisatie met jonge, ambitieuze professionals die relatief gezien in de eerste fase van hun carrière zitten. Daardoor brengen zij de laatste kennis, technologische ontwikkelingen en mogelijkheden mee die zij tijdens hun studie hebben geleerd. Dat in combinatie met de energie en ambitie om een verandering teweeg te brengen in de zorg maakt dat ik de link tussen innovatie en partzorg erg sterk vind’.

Op welke manier draagt partzorg dan bij aan innovatie?
Inge: ‘Onze collega’s coördineren vaak de uitwerking en opschaling van innovaties bij zorgorganisaties. Dit is een van de manieren waarop partzorg bijdraagt aan innovaties. Binnen partzorg zie ik deze bijdrage in de doorontwikkeling van het concept Zorg Innovatie Centrum (ZIC) naar een andere sector en het willen opschalen hiervan.

‘Het idee dat binnen partzorg ontstaat over dit innovatiecentrum faciliteert ontwikkeling, groei en verbeteringen binnen andere organisaties doordat goede ideeën vanuit de werkvloer worden gebundeld en weer worden verspreid. Dat is natuurlijk een hele mooie innovatie!’. De collega’s van partzorg zetten zich hiervoor graag actief in om dit mogelijk te maken en breder uit te rollen binnen het zorgveld. ‘Ik sluit me daarbij aan’, zegt Bart. ‘Binnen partzorg volgen we de ontwikkelingen in de markt en krijgen we mogelijkheden om daarop in te spelen. De ZIC-propositie is daarin een goed voorbeeld vind ik. Deze is ontstaan uit een goed idee en een andere kijk op de zorg en de problemen die daar spelen rondom inzet en behoud van zorgprofessionals. Als er collega’s zijn met ideeën over verbeteringen voor de zorg, dan bundelen we deze en werken we deze uit in proposities. We zorgen dan dat we blijven kijken of deze ideeën ook passen binnen de uitdagingen van onze opdrachtgevers en passen daar onze ideeën, kennis en aanbod op aan. Zo willen wij onze ideeën over de zorg proactief overbrengen en een bijdrage leveren’.

En wat ziet partzorg dan als dé innovatie van de komende jaren?
‘Ik merk dat de manier waarop de financieringsstromen op dit moment zijn ingericht, een belemmering kunnen zijn op innovaties in de zorg’, benoemt Bart. ‘Ik vind dat zo’n systeem nooit een belemmering mag zijn voor verbeteringen en we pas impact gaan realiseren als de innovaties ook lonen binnen een reguliere financieringsstructuur’. Zorgverzekeraars, de overheid, patiëntenverenigingen en zorgorganisaties hebben hier nog een gezamenlijke uitdaging om tot een integraal financieringssysteem te komen wat innovaties op zijn minst niet belemmert.

Inge: ‘Ik zou het fantastisch vinden wanneer onze propositie van het Zorg Innovatie Centrum (ZIC) van de grond kan komen. Daarmee kunnen we zorgmedewerkers stimuleren om, naast het verlenen van de dagelijkse zorg, te werken aan innovatie en ontwikkeling op persoonlijk vlak of op hun afdeling of instelling. Door meer ruimte te creëren voor leren en ontwikkelen, en aandacht te schenken aan toekomstperspectief denk ik dat je werken in de zorg aantrekkelijker maakt.’

Waar liggen dan de uitdagingen?
‘Innovaties de kans geven, verbeteringen volledig implementeren en zorgen dat innovaties ook worden opgenomen in het ‘normale’ werk’, aldus Inge. ‘Maar dat vraagt ook om een cultuurverandering in de zorg.’

‘Voor mij ligt de uitdaging met name in het schaalbaar maken van innovaties in de zorg’, vertelt Bart. ‘Je kunt soms beter bewust wat minder innovaties uitrollen en meer investeren in een goede brede implementatie met daarbij een goede doorontwikkeling van de innovatie, dan dat je met veel innovaties tegelijk uiteindelijk niets bereikt. Ik denk dat daar nog veel te halen valt.’ We zouden niet zozeer innovatie moeten nastreven als wel het realiseren van impact op de zorg(processen).