Wouter Trap

Wie ben ik?

De zorg is een complexe wereld die voortdurend in beweging is. Deze voortdurende beweging vraagt erom continue mee te bewegen en aan te passen. De vele actoren binnen de gezondheidszorg maken het uitdagend een voor iedereen zo goed mogelijke aanpassing te realiseren. Mijn studies psychologie en gezondheidswetenschappen hebben mij geleerd vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te analyseren, wat van toegevoegde waarde is bij het zoeken naar juiste veranderingen voor alle actoren. Mijn analytische blik stelt mij in staat snel knelpunten binnen organisatorische vraagstukken bloot te leggen en deze vervolgens doelgericht te verhelpen. Dit doe ik door gestructureerd aan het werk te gaan en met alle belanghebbende partijen in gesprek te gaan. Ik ben makkelijk in de omgang en de interactie met verschillende partijen geeft mij energie.

Gezondheidswetenschappen | Psychologie | Analytisch | Zorgverzekeringen | Enthousiast | Balsport