Uit ervaring van de zorg in- en verkopers bij PART zorg lijkt er een verschuiving te zijn in het reguliere in- en verkoopseizoen. Voorgaande jaren begonnen de gesprekken vaak in de zomer, terwijl dit jaar de zorg in- en verkoopwereld in afwachting was van Prinsjesdag.

Paul Meijs (PART zorg-er en ervaren zorg in- en verkoper): “Het reguliere in- en verkoop seizoen begon voorgaande jaren vroeger in de zomer. Als verkoper was je vaak in de lente al druk met het formuleren van beleid, het verzamelen van informatie en het schrijven van concept offertes. In juli, en uitlopend naar augustus, kon dan een eerste voorstel gedaan worden aan de verzekeraar. Ook toen al zat er druk op de ketel, want 11 november was de dag dat partijen onderhandelingen afgerond moesten hebben”. 

De tendens die op dit moment opvallend is, is dat zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders wachten op de resultaten van Prinsjesdag alvorens er concrete onderhandelingen plaatsvinden voor 2021. Waar in het verleden ruim 3,5 maand voor was gereserveerd, is er nu nog 1,5 maand over om tot vruchtbare resultaten te komen.

Juist in deze tijd, ten tijde van de corona crisis, is samenwerking, korte communicatielijnen en vertrouwen zo waardevol gebleken in de zorg. Bovendien, als we kritisch kijken naar de Rijksbegroting van 2020 en 2021, is er qua onderhandelruimte weinig veranderd. Ter illustratie zijn hieronder de cijfers uit de Rijksbegroting van 2020 en 2021 van de Medisch Specialistische Zorg weergegeven:

Zoals u ziet is de groei eruit; de nullijn lijkt de nieuwe standaard. We zullen moeten roeien met de financiële riemen die we hebben door nog slimmer de zorg te gaan inrichten. Deze conclusie is overigens niet anders dan de conclusie die we hadden kunnen trekken aan de hand van de Rijksbegroting van 2020. Dus waarom wachten om als zorgaanbieder en zorgverzekeraar in gesprek te gaan, terwijl vruchtbare onderhandeltijd verloren gaat?

Kortom: Het lijkt erop dat we dit jaar onterecht gewacht hebben op die prins op het witte paard. Laten we als zorgaanbieder en zorgverzekeraar voortaan zorgvuldig en tijdig met elkaar het gesprek aangaan om – met de kennis die we al hebben – de zorg toekomstbestendig te maken.