VIPP: uitkomsten nulmeting ziekenhuizen

Inleiding
Het VIPP-implementatieprogramma heeft als doelstelling om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens. De NVZ heeft als stip op de horizon, dat alle Nederlanders in 2020 digitaal toegang hebben tot hun eigen medisch gegevens. In de komende drie jaar worden er grote stappen gezet om deze uitwisseling van medische data te realiseren. Dit is van groot belang voor Nederland. Het toenemende gebruik van data zal bijdragen aan het voorkomen van onder andere medicatiefouten en helpt om zorg patiëntgericht in ketens te verlenen.

Nulmeting
Binnen het VIPP programma is door alle algemene ziekenhuizen een nulmeting ingevuld. De resultaten van de nulmeting[1] per ziekenhuis zijn op 17 februari gepubliceerd.
De uitkomst van de nulmeting geeft aan waar een ziekenhuis staat ten opzichte van de doelstellingen en is de basis voor het aanvragen van de subsidie. De resultaatafhankelijke subsidie bedraagt per ziekenhuis maximaal 1 miljoen euro en kan aangevraagd worden tot 1 april.

Wat laat de nulmeting zien?
De gepubliceerde nulmeting toont per ziekenhuis gedetailleerd per doelstelling aan in hoeverre deze al dan niet behaald is. Alle algemene ziekenhuizen (69 stuks) hebben de nulmeting ingevuld. Een aantal zaken vallen hierbij op en worden onderstaand beschreven.

Download medische gegevens mogelijk
Het Medisch Spectrum Twente biedt reeds een download van de medische gegevens en voldoet zo volledig aan de doelstelling van module A1. Twee andere ziekenhuizen, Alrijne ziekenhuis Leiderdorp en Zaans Medisch Centrum, voldoen al bijna aan deze doelstelling. 23 van de 69 ziekenhuizen voldoen nog helemaal niet aan de doelstelling van deze module. Met de medische gegevens worden bijvoorbeeld elementen van de basis gegevensset zorg, lab- en radiologie uitslagen, correspondentie en implantaten bedoeld.

Patiëntenportaal
Geen enkel ziekenhuis voldoet volledig aan de doelstelling van module A2. 21 ziekenhuizen beschikken al wel over een patiëntenportaal of een link naar een persoonlijke gezondsomgeving (pgo). Ook de aansluiting op het landelijk implantatenregister zal nog veel inspanning vergen: het Groene Hart ziekenhuis scoort 80% op het onderdeel implantaten, de overige 68 ziekenhuizen scoren 0%.

Doorontwikkeling patiënt en informatie
Bij het St. Jansdal ziekenhuis is het al deels mogelijk om medicatie te wijzigen in het patiëntenportaal. De overige 68 ziekenhuizen bieden deze mogelijkheid nog niet. Twaalf van de twintig ziekenhuizen die over een e-health meting beschikken, halen het gestelde gebruikerspercentage van 5%. De e-health meting is echter nog nergens opgenomen in het patiëntenportaal. Vijf ziekenhuizen halen met hun patiëntenportaal of pgo het gebruikerspercentage van 25% of hoger.

Digitale overdracht medicatie
Het Medisch Spectrum Twente geeft aan recepten digitaal te versturen. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum doen dit gedeeltelijk. Veertien ziekenhuizen voldoen aan de doelstelling met betrekking tot het digitaal opvragen van medicatie voor klinische patiënten. Drie van deze ziekenhuizen maken ook deel uit van de acht ziekenhuizen die voldoen aan deze doelstelling voor poliklinische patiënten. 

Conclusie
Voor veel ziekenhuizen zal het behalen van alle doelstellingen per 2020 een uitdaging worden. Veel ziekenhuizen staan aan het begin van het traject. Dit is ook een uitgelezen kans om krachten te bundelen om de resultaten te bereiken. Wij denken hierbij aan groepen van instellingen die gezamenlijk optrekken. Belangrijke elementen voor een succesvolle samenwerking zullen zijn:

  • Een bestaand samenwerkingsverband;
  • Kennis en expertise willen poolen en betrekken;
  • Vergelijkbaar applicatielandschap, bijvoorbeeld eenzelfde medicatie- of EPD-systeem;
  • Vergelijkbare ambitie t.a.v. het VIPP-programma.

Een extra prikkel om samenwerkingen te zoeken zijn de vouchers die beschikbaar zijn als onderdeel van de subsidie[2]. Hiermee kunnen ziekenhuizen extra financiën krijgen voor expertise als zij aantoonbaar samenwerken met tenminste vier instellingen.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/subsidies-vws/inhoud/beleidskader-subsidiering-versnellingsprogramma-informatie-uitwisseling-patient-en-professional

[2] https://www.vipp-programma.nl/vipp-centraal/documenten/2017/resultatentabel-nulmeting-ziekenhuizen