Een speerpunt van ons is kwaliteit van zorg. Het merendeel van de opdrachten is gerelateerd aan dit onderwerp. Wij geloven dat een goede kwaliteit van zorg niet alleen noodzakelijk is, maar dat dit ook het plezier in het werk vergroot en het werk efficiënter maakt. Kwaliteitsverbetering binnen een zorginstelling stopt nooit: het is een continu proces waarbij de organisatie zichzelf continu moet blijven verbeteren. Als PART zorg ondersteunen wij bij het creëren van een structuur om deze verbeteringen door te voeren.

PART zorg helpt bij het ontwikkelen, implementeren en verfijnen van kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen. Wij beschikken over ervaring in opdrachten waarbij de ISO- en HKZ-normen centraal staan. Ook kunt u bij ons terecht voor trainingen voor medewerkers van zorginstellingen om uw personeel meer bekend te maken met kwaliteitssystemen en wat het kan betekenen voor de praktijk van alledag.

Voorbeelden van recente opdrachten op het gebied van kwaliteit:

  • Implementatie van een kwaliteitssysteem bij een mondzorgorganisatie
  • Certificering volgens ISO 9001 / ISO Zorg en Welzijn bij een eerstelijnsorganisatie
  • Vervullen van de rol van externe voorzitter bij een calamiteitenonderzoek (PRISMA methodiek) binnen de ouderenzorg
  • Coördineren en doorontwikkelen van interne audits in een perifeer ziekenhuis volgens de tracermethodiek voor NIAZ Qmentum