Sinds maart 2020 stelt de coronacrisis zorgaanbieders voor grote uitdagingen, zowel op zorginhoudelijk gebied als op financieel gebied. Daarom hebben zorgverzekeraars samen met koepelorganisaties (Actiz en Zorgthuisnl) de handen ineen geslagen en zijn er compensatieregelingen gemaakt voor zorgaanbieders die te maken hebben met een gederfde omzet en extra kosten als gevolg van corona. Voor de zorgaanbieders die wijkverpleging, eerstelijnsverblijf (ELV) en geriatrische revalidatiezorg (GRZ) bieden met een omzet groter dan 10 miljoen, is er vorige week duidelijkheid gekomen over de details van de regelingen die voor hen gelden en hoe deze regelingen aangevraagd kunnen worden.

De continuïteitsbijdrage is er voor zorgaanbieders die omzetdaling hebben als gevolg van minder vraag naar zorg tijdens de coronacrisis. Deze bijdrage zorgt voor continuïteit van zorg doordat zorgaanbieders hiermee doorlopende kosten kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan personeel en huur van locaties. De continuïteitsbijdrage wordt als volgt berekend, waarbij het % continuïteitsbijdrage gebaseerd is op de vaste doorlopende kosten per sector:

bron: Zorgverzekeraars Nederland

 

Naast de continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders een vergoeding voor meerkosten als gevolg van corona aanvragen. Dit is een vaste vergoeding, namelijk 0,8% van de normomzet, welke door Vektis wordt bepaald. Indien dit niet toereikend is, kunnen zorgaanbieders om een aanvullende meerkostenvergoeding vragen. 

Deze specifieke compensatieregelingen kunnen van 30 maart tot en met 30 april 2021 worden aangevraagd via VECOZO. Naast deze compensatieregelingen zijn er ook andere compensatieregelingen. Aanbieders die corona cohortverpleging geboden hebben, mogen bijvoorbeeld ook daarvoor een compensatie aanvragen. Alle informatie over deze compensatieregelingen kan op de website van Zorgverzekeraars Nederland worden gevonden. Deze regelingen waarborgen de continuïteit van zorgverlening  door middel van een financiële compensatie en geven helderheid over de details en het aanvragen ervan.  

Veel zorgaanbieders ervaren financiële onzekerheid doordat de details en de uitwerking van de compensatieregelingen nog niet bekend waren. Daarom een ‘shout-out’ van PART zorg naar alle zorgaanbieders: Dank aan alle zorgaanbieders die ondanks de dagelijkse uitdagingen in het kader van corona onverlet zorg bleven en blijven bieden en succes met het aanvragen van de continuïteitsbijdrage en de meerkosten corona.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Elise van Westerlaak
Bel: +31 (0)88 01 51 600 of stuur een mail naar: