PART zorg: aanjager voor kwalitatief hoge en betaalbare zorg

PART zorg biedt interim- en projectmanagement met expertise binnen de volgende domeinen:

  • Algemene bedrijfsvoering;
  • Ontwikkeling en/of implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen (bijvoorbeeld ISO, HKZ, ZKN, NIAZ);
  • Optimalisatie van financiële processen;
  • Zorgverkoop en onderhandelingen met zorgverzekeraars;

Benieuwd naar voorbeeldprojecten binnen de Medisch Specialistische Zorg? Klik hier.

 

<< terug naar Wat biedt PART

Medisch specialistische zorg in beeld

Er komt veel én veel tegelijk op de medisch specialistische zorg af. Om de veranderende zorgvraag in 2020 te kunnen blijven beantwoorden, zal de zorg wezenlijk anders georganiseerd moeten zijn. Er is steeds meer beperkte financiële ruimte en de druk op kwaliteit en transparantie van zorg [1] nemen steeds verder toe. Het betekent keuzes maken en vaststellen op welke manier het beste kan worden bijgedragen aan het beheersbaar houden van de totale zorgkosten. Op hoofdlijnen is overeenstemming over de noodzakelijke herordening van het zorglandschap; deconcentratie van relatief eenvoudige, veelvoorkomende medisch specialistische zorg en concentratie van de complexere en acute zorg [2]. Intensieve samenwerking met andere zorgverleners en organisaties is van belang.

Toenemende druk op bedrijfsvoering maakt dat zorgorganisaties kritisch naar interne processen moeten kijken. Processen die de patient direct raken rondom de toegangstijd, doorlooptijd en patiënttevredenheid. Maar ook processen op ondersteunende terreinen als kwaliteit & veiligheid, DBC-registratie, planning & control of marketing.

PART zorg en de medisch specialistische zorg

PART zorg is een organisatie die goed past in de wereld van medisch specialistische zorg. Net zoals in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) staat bij PART zorg kwaliteit van zorg hoog in het vaandel. Passie voor de zorg, gedrevenheid en verbindend vermogen maakt PART zorg onderscheidend. We zijn in staat een helicopterview te behouden en belangen aan elkaar te verbinden. Met een hands-on mentaliteit werken we met onze opdrachtgever aan blijvend resultaat. Dankzij deze aanpak, onze kennis en ervaring in de verschillende domeinen van de zorg kunnen wij zorgorganisaties die medisch specialistische zorg leveren optimaal ondersteunen.

Wat PART zorg kan bieden

In deze dit dynamische zorglandschap ligt een uitdaging voor zorgorganisaties om naast de focus op de patiënt ook de bedrijfsvoering op orde te hebben. PART zorg draagt hier graag aan bij. Wij leveren interim- en projectmanagement waarbij de bestaande situatie en kennis van de opdrachtgever als startpunt wordt genomen. Samen bouwen we aan de optimalisatie en professionalisering van processen rondom bedrijfsvoering, zorgverkoop of ondersteunen we bij het maken van strategische keuzes. Tot slot hebben we veel ervaring met het ontwikkelen van kwaliteitssystemen: we hebben zowel grote-, als kleine zorgorganisaties ondersteunt in het behalen van certificeringen. Doordat wij samenwerken met de eerstelijn en zorgverzekeraars, begrijpen wij de verschillende talen die gesproken worden en kunnen daardoor makkelijk een brug slaan tussen de verschillende werelden.

Het uitgangspunt voor goede zorg is dat het wordt geleverd op de plek waar het hoort. In de eerste lijn als het kan, in de tweede lijn als het moet. Daarbij is PART zorg van mening dat de focus van de zorginstellingen zoveel mogelijk op het primaire proces moet liggen. De organisatie eromheen is waar PART zorg ondersteuning biedt: management, kwaliteitssystemen, procesoptimalisatie en cultuurverandering. Door de activiteiten rondom het primaire proces goed te organiseren, krijgt de patiënt de aandacht die hij/zij verdient. PART zorg levert voor iedere zorginstelling maatwerk. Hierbij maakt de zorginstelling gebruik van tijdelijke inzet, maar met blijvend resultaat.

PART zorg kent beide kanten van de medaille. Bij de onderhandelingen met zorgverzekeraars bijvoorbeeld hebben wij zowel ervaring met het voeren van de verkoopgesprekken vanuit de zorginstelling als met het opstellen van het inkoopbeleid en de inkoopgesprekken vanuit de zorgverzekeraar. Wij begrijpen de verschillende talen die gesproken worden en kunnen daardoor een brug tussen verschillende werelden slaan. Daar komt bij dat wij kennis hebben van zowel de inhoud als het proces.

PART zorg biedt interim- en projectmanagement met expertise binnen de volgende thema’s:

  • Ontwikkeling en/of implementatie van (keten)zorgprogramma’s;
  • Zorgverkoop en onderhandelingen met zorgverzekeraars;
  • Algemeen (praktijk)management;
  • Ontwikkeling en/of implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen (bijvoorbeeld ISO, NIAZ, ZKN, NHG-accreditatie).

Nieuwsgierig geworden?

Neem gerust contact met ons op. Wij lichten onze dienstverlening graag toe. Wij zijn te bereiken op 088 015 1600 of via info@partzorg.nl.
Volg ons op LinkedIn.

Benieuwd naar voorbeeldprojecten? Klik hier.

[1] RVZ Medisch specialistische zorg in 20/20. Dichtbij en ver weg. Ga naar artikel.
[2] NVZ Invititational Conference Krachtig Kiezen. Ga naar artikel.