Afgelopen zomer zijn oriënterende gesprekken gevoerd tussen ’s Heeren Loo en PART zorg over verkoop van zorg. Er kwamen daarbij diverse items aan de orde, zoals:

  • Delen we de visie op verkoop (beiden zijn van mening dat je met gelijkwaardigheid en vertrouwen het verste komt)?;
  • Welke rol hebben data daarin (data zijn van groot belang bij de bepaling van je standpunten)?;
  • Hoe verhouden verkooprollen zich in de verschillende domeinen (in het Sociaal Domein (JW en Wmo) merk je dat nog stappen te zetten zijn maken vergeleken met het Zvw en Wlz-domein van zorgverzekeraars/zorgkantoor)?

Door de grote overlap in visie en de capaciteitsbehoefte van ’s Heeren Loo om kwalitatief goede zorgverkoop ondersteuning in te zetten, zijn ’s Heeren Loo en PART zorg een meerjaren samenwerking aangegaan. Dit betekent dat consultants van PART zorg kunnen worden ingezet ter ondersteuning van de afdeling zorgverkoop. Eenzelfde constructie willen we ook graag bij verzekeraars en gemeenten gaan inzetten.


Het doel is mensen opleiden die begrip en inzicht hebben voor het perspectief aan beide kanten van de tafel. Een belangrijke voorwaarde voor gelijkwaardigheid en vertrouwen en goede inkoop-verkoop gesprekken.


Onze collega Eline Loos is per 1-11-2019 gestart bij ’s Heeren Loo. De komende negen maanden ondersteunt zij de zorgverkopers bij verschillende taken. Zo is ze gestart met het in kaart brengen van de status van contracten met gemeenten in verschillende regio’s, contractuele afspraken over bijvoorbeeld tijdschrijven en zal ze voor een aantal regio’s een markt- en concurrentieanalyse uitvoeren. In 2020 staan er veel aanbestedingen op de agenda, hierbij zal Eline een belangrijke ondersteunende rol gaan spelen.

Eline’s ervaring tot nu toe:

“De continue ontwikkelingen in het sociaal domein maken het werk afwisselend en uitdagend. Het komende jaar heeft het team een drukke agenda doordat voor veel gemeenten opnieuw aanbestedingen gaan lopen. Ik kijk er enorm naar uit om middels analyses daar strategische adviezen over te geven. Daarnaast ervaar ik de balans tussen zelfstandigheid en samenwerken in het team als erg positief. 2020 belooft een uitdagend en interessant jaar te worden!”