Wederom is PART zorg een langdurige samenwerking aangegaan. Dit keer samen met Eno Zorgverzekeraar. Gedurende twee jaar worden periodiek consultants van PART zorg ingezet om het team van zorginkopers van medisch specialistische zorg (MSZ) te ondersteunen.

Eno: zelfstandige zorginkoop 2021

Eno is een kleine regionale zorgverzekeraar met gemiddeld 190.000 verzekerden in het oosten van het land met een sterke vertegenwoordiging in haar kernregio Salland. Vanaf 2021 gaat Eno zelfstandig haar zorg inkopen. Voorheen gebeurde dit in samenwerking met Zorg en Zekerheid en ONVZ onder het verband Multizorg-VRZ. Eno ziet de kleinschaligheid als een kans om de zorg beter te maken door een menselijke maat te hanteren en een vertrouwde partner te zijn in het organiseren van zorg.

Het zelfstandig inkopen leidt ertoe dat het inkoopproces moet worden heringericht en vergt meer capaciteit in de voorbereidende en uitvoerende fase. Ter illustratie: het zelfstandig inkopen van MSZ betekent voor Eno het contracteren van meer dan tien keer zo veel zorginstellingen.

De eerste periode

Ter voorbereiding is een driekoppig team bestaande uit Loes, Stephne en Daan inhoudelijk klaargestoomd middels verscheidene trainingen gericht op onderhandelen, cijfermatig- en juridisch inzicht. Begrip en inzicht van beide onderhandelende partijen staat tijdens deze trainingen centraal. Een voorstander hiervan is Paul Meijs, een ervaren zorginkoper (VGZ) en zorgverkoper (VUmc en GGZinGeest) die betrokken is als schaduwmanager bij deze opdracht. 

Het team is in mei gestart. In deze maand stond het voorbereidende werk van het inkoopseizoen centraal. De voorbereiding bestond voornamelijk uit het verzamelen, analyseren, vergelijken en beoordelen van financiële gegevens zoals kostenontwikkelingen en prijslijsten. Daarnaast heeft het team een inkoopstrategie en bijbehorende correspondentie voor verscheidene type categorieën zorgorganisaties, waaronder zelfstandige behandelcentra (ZBC’s), ontwikkeld en afgestemd.

Het vervolg

Zodra het inkoopseizoen van start gaat wordt de samenwerking hervat. Als geïntegreerd team zijn de consultants samen met medewerkers van Eno verantwoordelijk voor de onderhandeling met zorginstellingen, het maken van contractafspraken en de administratieve afhandeling (zoals het verwerken in prijslijsten). Dit alles om verzekerden te voorzien van voldoende aanbod van kwalitatief goede en patiëntgerichte en betaalbare zorg.

Stephne’s ervaring tot nu toe:

“Het werken voor een zorgverzekeraar is mij al eens eerder goed bevallen als Fraudespecialist Wijkverpleging. Ditmaal mag ik aan de slag als Zorginkoper Msz bij Eno. Na de eerste periode kan ik concluderen dat het zorginkoopproces mij enorm boeit en uitdaagt. De voorbereidende werkzaamheden voor het inkoopseizoen zijn afwisselend en (analytisch) uitdagend geweest. Door de fijne collega’s bij Eno voelde ik mij al snel onderdeel van het team. Bovendien leidde de voorbereidingen bij zowel Eno als PART zorg ertoe dat wij in de eerste maand veel werk hebben verzet.  Ik kijk er naar uit om gesprekken aan te gaan met zorgaanbieders en gepaste afspraken voor 2021 te maken. Daarbij heb ik er vertrouwen in dat wij samen met zorgaanbieders overeenkomsten gaan sluiten die leiden tot optimale zorg voor hun patiënten en onze verzekerden.