Uitstel in verband met Corona

Helaas hebben wij de beslissing moeten nemen om de ronde tafel bijeenkomst ‘een kopje koffie of het mes op tafel’ van donderdag 24 september in Zeist uit te stellen. De aanscherping van de regels vanuit de overheid is daarbij doorslaggevend geweest voor deze beslissing. We hanteren daarbij het uitgangspunt ‘better safe than sorry’.
Maar uitgesteld betekent niet afgesteld! We zullen de organisatie weer oppakken zodra de situatie – vanuit Corona-perspectief – veilig genoeg is.

Onderhandelen in de zorg:
‘een kop koffie of het mes op tafel?’

Het onderhandelseizoen tussen zorgaanbieders en -financiers is in zicht. Een terugkerend item in deze onderhandeling is ‘vertrouwen’ en de noodzakelijkheid hiervan aan beide kanten van de onderhandeltafel. Het valt echter op dat niet iedereen in staat is om dat vertrouwen met elkaar te creëren. Vanuit het principe “oog voor eigen belang en respect voor het belang van de ander” faciliteert PART zorg deze rondetafelbijeenkomst. 

Programma

Tijdens de bijeenkomst zal vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen (zorgaanbieders en -financiers) met elkaar worden gesproken over onderhandelen met vertrouwen als uitgangspunt. Vragen die gesteld worden zijn: 

  • Vertrouw ik mijn gesprekspartner van de ‘andere’ partij? Wat is hier de oorzaak van?
  • Wat is nodig om vertrouwen, of een betere relatie, te realiseren?
  • Wat kan een betere relatie voor beide onderhandelpartners opleveren?

Om deze vragen te beantwoorden delen verschillende experts hun eigen ‘best practices’ uit de praktijk. Vanuit het perspectief van beide kanten van de onderhandeltafel worden ervaringen gedeeld vanuit de domeinen WMO, Wlz en Zvw over het creëren van vertrouwen en de win-win resultaten die dit oplevert. Graag gaan we tijdens de bijeenkomst het gesprek aan met de aanwezigen en is er ruimte voor discussie.

Sprekers

Gerrit-Jan Verbeek – Bestuurder MCV Nederland
Voorheen was Gerrit Jan manager verkoop en manager MSZ bij Meander Medisch Centrum, maar ook inkoper bij Zilveren Kruis. Vanuit deze rollen heeft hij ervaring met beide kanten van de onderhandeltafel.

Ruud Groot – Senior verkoper bij ‘s Heeren Loo
Voordat Ruud naar ‘s Heeren Loo ging, heeft hij jaren als adviseur zorginkoop gewerkt bij diverse gemeenten. Daarmee heeft ook Ruud kennis vanuit twee kanten van de onderhandeltafel.

Mariëlle Brouwer – Senior Adviseur zorgverkoop bij Radboudumc
Mariëlle is verschillende jaren werkzaam geweest bij Gelre ziekenhuizen (zorgadministratie), VUmc (marketing en verkoop) en is nu medeverantwoordelijk voor de verkoop van zorg bij Radboudumc. 

Helma Koldenhof – Senior verkoper MSZ bij Menzis 
Helma is in het verleden tevens bij Agis en Achmea werkzaam geweest als zorginkoper. Hiermee heeft zij jarenlange ervaring in het vak en het effect van betrouwbaar en respectvol omgaan met de klant.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Esma Teker
Bel: +31 (0)88 01 51 600 of stuur een mail naar: