Publicaties

Huisarts managet zijn netwerk via de zachte kant (januari 2017)
“Als huisartsen nooit opleidingen of trainingen op het gebied van netwerkmanagement hebben genoten, hoe kunnen zij dan effectief een netwerk managen?” Deze vraag stelde Leon Coset, Masterstudent Organisation Studies aan Tilburg University, zichzelf. Hij onderzocht samen met PART zorg middels een vragenlijst en diverse interviews hoe huisartsen hun netwerk in de steeds groter wordende ketens van zorg managen. De conclusie? Huisartsen zetten hun zachte, sociale kant van netwerkmanagement in om daarin effectief te zijn.

Beheersen van de strategie in de Ouderenzorg (januari 2015)
De Nederlandse langdurige zorg staat onder druk en is onderhevig aan grote veranderingen. Om mee te kunnen bewegen met deze veranderingen, moeten V&V-instellingen de manier waarop ze waarde creëren voor de klant onderzoeken, heroverwegen en herdefiniëren. Erik Leemans heeft zich verdiept als afstuderend organisatiekundige binnen PART zorg in dit vraagstuk. Het doel van het onderzoek is om te bepalen welke waarde discipline modellen worden gebruikt in de ouderenzorg en om te beoordelen welk model het beste past binnen de veranderende omgeving. Neem voor informatie contact op met PARTzorg via info@partzorg.nl.

Standaardisatie in de GGZ (januari 2013)
Afstudeeronderzoek naar standaardisatie in de Geestelijke Gezondheidszorg middels zorgprogrammering. Voor meer informatie of voor het opvragen van het gehele onderzoek (in het Engels) kunt u contact opnemen met Fieke Balt via info@partzorg.nl.