Zorgverzekeraars

PART zorg levert interim- en projectmanagement op het gebied van zorginkoop en -verkoop. Onderstaande projectvoorbeelden zijn een weerspiegeling van onze expertise en ervaring. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Project: Assistent zorgverkoper


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Zorgverkoop, Algemene bedrijfsvoering

In opdracht van een grote GGZ-instelling het inzichtelijk maken van en uitvoering geven aan het proces van de zorgverkoop met gemeenten en zorgverzekeraars. Jeugd GGZ, beschermd wonen, begeleiding en dagbesteding gaan over naar de gemeenten en hebben een verschillende indeling in regio’s en planning voor de zorgverkoop met de nieuwe Wmo en Jeugdwet. De taak is het inzichtelijk maken van het inkoopbeleid, de procedures en de deadlines van de gemeenten. Tevens het voorbereiden en schrijven van de offertes.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma.

Project: Beleidscoördinator zorg (diverse zorgsoorten)


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Strategisch, tactisch en operationeel management

De beleidscoördinator bepaalt het tactisch en operationeel beleid van de zorgverzekeraar. Het tactisch beleid laat de stip op de horizon zien van de verschillende zorgsoorten in een aantal jaren. Dit tactisch beleid wordt per jaar vertaald in een operationeel beleid, wat dé basis vormt waarop de zorgverzekeraar de zorg inkoopt of vernieuwt voor het komende zorginkoop- en polisjaar. Het beleid gaat in op medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten, waarbij verschillende maatregelen, pilots, projecten en afspraken het resultaat zijn.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen.

Project: Zorginkoper Curatieve Geestelijke gezondheidszorg


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Zorginkoop, Ketensamenwerking

Nadruk van de werkzaamheden zijn gericht op de voorbereiding en uitvoering van het zorginkoopproces 2013 binnen en buiten het Representatiemodel en alle administratieve afhandelingen rondom offertes, contracten en financiën. Daarnaast zijn er twee verbeterslagen gemaakt op het gebied van informatievoorziening voor de GGZ op de website en in de contractering van vrijgevestigden in eerste- en tweedelijn.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Zorgcontractering 2015


Dienstverlening:  Interim zorgverkoper
Domein(en):  Zorgverkoop, GGZ

Deze opdracht betreft een middelgrote GGZ-instelling die zowel basis GGZ als specialistische GGZ aanbiedt in het westen van het land. De opdracht bestaat uit het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars voor 2015. Activiteiten zijn het maken van afspraken over zorginhoud en omvang en het onderhandelen met zorgverzekeraars over voorwaarden en tarieven.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Zorgverkoop mondzorg


Dienstverlening:  Interim zorgverkoper
Domein(en):  Zorgverkoop, mondzorg

Deze opdracht betreft het voeren van onderhandelingsgesprekken met alle zorgverzekeraars voor meerdere tandarts-implantologen.

Wilt u meer weten over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen.