(Geïntegreerde) Eerstelijns Zorginstellingen

PART zorg levert interim- en projectmanagement binnen (geïntegreerde) eerstelijns zorginstellingen. Onderstaande projectvoorbeelden zijn een weerspiegeling van onze expertise en ervaring. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Project: Beleidsmedewerker kwaliteit en projecten


Dienstverlening:  Interim management, projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en veiligheid, zorggroep, huisartsenpost

Tijdelijke invulling (in verband met zwangerschapsverlof) van deze bestaande functie met als resultaatgebieden: kwaliteits- en veiligheidsbeleid, procesmanagement, beheer & beleid en ondersteunende werkzaamheden. De volgende thema’s staan centraal: zelfmanagement, regionale transmurale afspraken, beweegprogramma CVRM, organiseren van scholingen, patiënttevredenheidsonderzoek, incidentenregeling, begeleiden van werkgroepen en kwaliteit van ketenpartners.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Manager zorggroep (multidisciplinaire samenwerking)


Dienstverlening:  Interim management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, ketensamenwerking

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en operationaliseren van samenwerkingsprogramma’s (o.a. Diabetes, COPD, CVRM, Kwetsbare ouderen, POH-GGZ) binnen de zorggroep, waarbij samenwerking en substitutie centraal staat. Daarnaast richt de dienstverlening zich op de aansturing van meerdere projectteams en onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Implementatie integraal kwaliteitssysteem


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid

In opdracht van een ketenorganisatie voor tandheelkundige en tandprothetische praktijken is in het voorjaar van 2013 een start gemaakt met het integraal implementeren van het ISO Zorg en Welzijn keurmerk.

De organisatie heeft als ambitie dat alle bij haar aangesloten tandartspraktijken voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de beroepsgroep. Om dit daadwerkelijk te kunnen aantonen aan verschillende stakeholders (patiënten(organisaties), zorgverzekeraars en overheid) is besloten om alle tandartspraktijken via een top-down traject te begeleiden naar kwaliteitscertificering dat zich via een multi-site constructie zal voltrekken. Na implementatie zal een geaccrediteerde certificerende instelling in het voorjaar van 2015 een externe audit uitvoeren.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma

Project: Projectmanager Kwaliteit en Veiligheid

Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Kwaliteit en Veiligheid

Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en verfijnen van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem, waarbij de voorbereiding op ISO-, HKZ-, of ZKN-certificering centraal staat. Middels een quickscan worden de verbeterpunten geïnventariseerd, waarna de implementatie van de verbeterpunten volgt. Schrijven van beleid, ontwikkelen van procedures en protocollen en het begeleiden van medewerkers staat hierin centraal.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Koen van Lierop.

Project: Praktijkmanager


Dienstverlening:  Interim Management
Domein(en):  Algemene bedrijfsvoering, Kwaliteit en Veiligheid, ICT

Verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, algemeen management, kwaliteit, onderhandelingen met leveranciers, contractmanagement, HRM en ICT binnen een tandheelkundige praktijk.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Arnold Jansen

Project: Projectleider implementatie CVRM-zorgprogramma zorggroep


Dienstverlening:  Projectmanagement
Domein(en):  Eerste lijn, ketenzorg

In opdracht van een grote eerstelijns zorggroep verantwoordelijk voor de inventarisatie, ontwikkeling en implementatie van een nieuw op te zetten zorgprogramma voor CVRM-patiënten. Dit zorgprogramma heeft als doel om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren, waarbij substitutie en kwaliteit van zorg centraal staan. Werkzaamheden binnen dit project: bewaken van de inhoudelijke kaders, leggen van verbindingen tussen de betrokken (keten)partners, onderhandelingen met de zorgverzekeraars en monitoren van de implementatie.

Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Timon Sibma