Per september 2017 is PART zorg een intensieve samenwerking aangegaan met Value2Health. Door deze stap hebben we het mogelijk gemaakt om veel kennis en kunde uit te wisselen en nieuwe thema’s toe te voegen aan onze dienstverlening. In dit artikel stelt Value2Health zich voor.

Value2Health: let’s create value

Door toenemende levensverwachting, verbeterde diagnostiek, meer gepersonaliseerde behandelingen en patient empowerment, staan bestaande zorgsystemen onder druk. Ouderdomsziekten, welvaartsziekten, behandelopties, dure medicatie en complexiteit van behandelingen nemen allemaal toe. Dit veroorzaakt onhoudbare stijgingen in zorgkosten, en stelt daarmee de toegankelijkheid, kwaliteit en innovatiekracht van de zorg op termijn op de proef.

Waar wij voor staan

Wij weten dat de zorg duurzaam kan worden ingericht, wanneer er goede balans wordt gevonden tussen kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en beheersbare kosten. Dit kan echter alleen indien we over betekenisvolle informatie beschikken. Op basis van betrouwbare informatie kunnen patiënten, zorgaanbieders, verzekeraars, overheden, farmaceuten, medtech en onderzoeksinstituten allen geïnformeerde beslissingen nemen die elkaar versterken. Op die manier kunnen we met elkaar het zorgstelsel duurzaam inrichten.

Wat wij doen

Value2Health stelt iedereen die zorg ontvangt, aanbiedt of mogelijk maakt, in staat om weloverwogen beslissingen te nemen. Dit doen wij door toegang te geven tot valide, betrouwbare en relevante informatie.

Domeinen

Ons platform wordt gebruikt voor o.a.: alles rondom value-based healthcare, benchmarking, shared decision making, patient monitoring en nieuwe financieringsmodellen rondom zorg en medicatie. We combineren daarbij datastromen van de domeinen consumer outcomes & experiences (PROMs/PREMs), clinical registries en health economics & costs.

Iris

Een mooi voorbeeld binnen het domein health economics & costs is ‘Iris’. Iris is een applicatie die razendsnel antwoord geeft op al je bedrijfskundige ziekenhuis vragen. Typ je vraag en het antwoord verschijnt binnen enkele seconden. Makkelijker kan niet.

Iris heeft kennis van verschillende onderwerpen en domeinen, zoals kwaliteit, marktomgeving en bedrijfsvoering. De informatie haalt Iris onder andere uit openbare bronnen, kwaliteitsregistraties en data van het eigen ziekenhuis. Het aantal databronnen breidt zich steeds verder uit. Naast informatie over het eigen ziekenhuis toont Iris ook benchmarkgegevens, zodat de prestaties van het ziekenhuis met andere ziekenhuizen kan worden vergeleken.

Ga naar vraaghetiris.nl voor meer informatie of het aanvragen van een demo.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Pieter Koster
Bel: 06 39 42 99 22 of stuur een mail naar: