PART omarmt Joint Commission International (JCI)

Steeds meer zorgorganisaties maken zichtbaar dat ze voldoen aan de randvoorwaarden voor ‘goede zorg’, door zich te conformeren aan de normen van de Joint Commission International. Met ruim 1400 normen en een zwaar accreditatietraject is deze toonaangevende internationale organisatie erin geslaagd om ook in enkele Nederlandse ziekenhuizen de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid naar een hoger niveau te tillen.

Geen kwaliteit zonder veiligheid
Het JCI-kwaliteitskader neemt de patiënt en patiëntveiligheid, maar ook de veiligheid van bezoekers en medewerkers, in de normen en de tracer-methodiek als uitgangspunt. In de tracer-methodiek wordt het spoor – een trace – gevolgd die een patiënt aflegt in de zorgorganisatie en daarbuiten. De verschillende processen in de keten dienen hiervoor goed op elkaar aan te sluiten.

PART zorg ondersteunt zorgorganisaties bij de ontwikkeling en implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem, waaronder een systeem gebaseerd op de JCI-normen. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een projectmatige aanpak, waarbij optimale borging van het resultaat centraal staat. De kwaliteit van het eindresultaat – en de borging in de organisatie – is mede afhankelijk van de betrokkenheid, inzet en draagvlak van de medewerkers.

Onze ondersteuning kan bestaan uit:
• Uitvoeren van een quickscan
• Opstellen van een projectplan voor een organisatieonderdeel
• Uitvoeren projectplan, waaronder vertalen van normen naar praktisch beleid
• Uitvoeren interne audit (tracer-methodiek)
• Begeleiding tijdens accreditatie en/of MOCK survey

Onze ervaring
Collega Fieke Balt vertelt:

“In mijn rol als kwaliteitsmanager van het Directoraat Huisvesting & Techniek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) heb ik mee mogen werken aan de voorbereiding van de driejaarlijkse heraccreditatie en de verbeterslagen naar aanleiding van de accreditatie. Met diverse facilitaire afdelingen hebben we de Facility Management System (FM
S) normen opnieuw in kaart gebracht en onze ‘gaps’ geanalyseerd. Ook de governance structuur is opnieuw in kaart zorgprogramma expert fieke baltgebracht met als resultaat meer transparantie in de verantwoordelijkheden, een duidelijke agenda en een model om continu op bij te kunnen sturen.

De JCI-auditoren weten intuïtief feilloos de vinger op de zere plek te leggen. Op een JCI-audit kun je je niet optimaal voorbereiden, dit maakt dat de daadwerkelijke kwaliteit en veiligheid wordt beoordeeld. De tracer-methodiek draagt daaraan bij. De ontlading in de collegezaal na het toekennen van de heraccreditatie is een kippenvel moment om nooit te vergeten.”

Collega Eva van de Korput vertelt:

“Ten tijde van de JCI-accreditatie in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in 2012 was ik daar werkzaam als verpleegkundige. Met het hele team hebben we op de verpleegafdeling de praktische vertaalslag gemaakt van de JCI-normen op het gebied van o.a. patiëntveiligheid, medicatieveiligheid en infectiepreventie. Dit zorgde voor een bewustwording, maar ook verandering van werkwijze onder de medewerkers. Deze inspanningen hebben er mede voor gezorgd dat de accreditatie een groot succes werd.

Tijdens de MOCK survey in 2015 ben ik in mijn rol als verpleegkundige ondervraagd door één van de internationale JCI-auditoren. Voor mij een nieuwe manier van auditen, omdat we letterlijk “het spoor” van de patiënt doorliepen en daardoor een goed beeld kregen van de kwaliteit van zorg aan deze patiënt in zijn geheel. Deze methodiek zorgt ervoor dat twee belangrijke aspecten, de zorgkwaliteit en patiëntveiligheid, naar een hoger niveau getild worden.”