Wij, PART zorg, zetten ons dagelijks in om de zorg mooier te maken. Daarmee zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Naast de inzet van onze kennis en expertise in de reguliere zorg, steunt PART zorg ieder jaar een hulpverlenende organisatie in de zorg die onze hulp goed kan gebruiken. Door het uitvoeren van een uitdagende, sportieve activiteit en een financiële bijdrage ondersteunen wij desbetreffende organisaties om hun doelen te behalen.

MVO

Baytna Baytak

In 2021 en 2022 zet PART zorg zich in voor Baytna Baytak – Together we rebuild Beirut. Baytna Baytak is een Libanese NGO die aan het begin van de corona crisis is opgestart om huisvesting te regelen voor Libanese zorgverleners die strijden tegen de corona pandemie. Baytna Baytak betekent dan ook ‘mi casa es su casa’. 

Later in 2020 werd Beirut getroffen door een enorme explosie in de haven en breidde Baytna Baytak hun werkzaamheden uit door ook huizen en gebouwen te herstellen. Dit was niet meer alleen gericht op huisvesting voor zorgprofessionals, maar ook de huisvesting aan ontheemde burgers. Daarnaast heeft Baytna Baytak een EHBO-veldtent opgezet voor de slachtoffers in de wijk Geitawi. 

Anderhalf jaar na de explosie is Libanon in een diepe crisis geraakt waardoor de gezondheidszorg en medicijnen nu buiten het bereik liggen van het overgrote deel van de bevolking. Inmiddels is de EHBO-veldtent daarom omgebouwd tot een permanente medische kliniek die gratis consulten verleent. Daarnaast is het kantoor van Baytna Baytak getransformeerd tot een opslag- en verzendcentrum van medicijnen. Baytna Baytak streeft ernaar om vandaag de dag naast de meest kwetsbaren te staan, de kwaliteit van leven te verbeteren en zo de waardigheid van de mensen te herstellen. Lees hier meer over Baytna Baytak. 

PART zorg zet zich dan ook graag in om dit goede doel te ondersteunen! In 2021 heeft PART zorg een bedrag van maarliefst €5.506 opgehaald voor Baytna Baytak en dat willen we dit jaar natuurlijk graag evenaren. Op 17 juni 2022 organiseert PART zorg een Libanees benefiet diner en 28 augustus 2022 zal PART zorg deelnemen aan een wielerevenement. De opbrengsten van beide activiteiten komen geheel ten goede aan het onderhouden van de  permanente medisch kliniek in de wijk Geitawi. Wij vinden het belangrijk dat Baytna Baytak haar werkzaamheden kan blijven uitvoeren.

Wil jij graag een steentje bijdragen zodat Baytna Baytak kwetsbare inwoners de medische zorg kan aanbieden die ze nodig hebben? Dan is doneren mogelijk via onderstaande QR-code. De donatie gaat rechtstreeks naar Baytna Baytak en wordt zeer gewaardeerd! Samen helpen we Baytna Baytak in het realiseren van haar missie om gezondheidszorg bereikbaar te maken voor iedereen!

CO Foundation 

In 2020 zet PART zorg zich in voor de Creating Opportunities (CO) Foundation. Bart van der Grinten heeft in 2000 de CO Foundation opgericht en heeft met zijn vrouw en hun zes kinderen bijna 20 jaar in Ghana gewoond. De focus van de CO Foundation ligt op het jeugd ontwikkelingsproject in Kitase, Ghana. Er is weinig werk en nauwelijks economische activiteit in Kitase. Ouders zijn daardoor gedwongen werk te zoeken in de nabijgelegen hoofdstad, en laten daarbij hun kinderen achter bij grootouders of verre familieleden. De afwezigheid van de ouders leidt vaak tot ondervoeding, criminaliteit, alcohol- en drugsgebruik en weinig of geen scholing. Daarmee ontbreekt perspectief om aan de armoede te ontsnappen en een betere toekomst op te bouwen. 

De missie van de CO Foundation is om de jeugd in Kitase op een zelfvoorzienende manier te ondersteunen en te begeleiden, zodat ze veilig, goed gevoed, gezond, gedisciplineerd en optimaal geschoold in staat zijn om de juiste keuzes in hun leven te maken. Lees hier meer over het jeugdproject. 

Om geld in te zamelen voor de CO Foundation hebben we op 25 oktober met 20 deelnemers 11 km hardgelopen. Naast dat iedereen hard heeft getraind om de 11 km te halen, hebben we ook hard ons best gedaan om een mooi bedrag op te halen. En dat is gelukt! PART zorg heeft €3.600 euro opgehaald voor de CO Foundation. 

Stichting NeMO

In 2019 zetten wij ons in voor Stichting NeMO. Stichting NeMO (Neuromusculair en Mitochondrieel Onderzoek) maakt zich sterk voor het onderzoek naar zeldzame aandoeningen in de energiehuishouding. Zij geloven in de grote kracht van kleinschalig en gericht onderzoek, omdat de resultaten hiervan een beginpunt vormen voor andere geneeskundige oplossingen. Stichting NeMO zet zich voor een aantal kleine en grotere projecten in en dit jaar helpt PART zorg met een van deze projecten. Lees hieronder meer over dit project.

Onze collega Quinten de Coo heeft namens Stichting NeMO de actie 80voorNeMO georganiseerd. Uiteindelijk hebben 23 lopers zich ingezet voor de stichting en meer dan 16.000 euro opgehaald voor de zeldzame erfelijke aandoening Leber’s opticusatrofie. 

Leber’s opticusatrofie is een erfelijke aandoening van de oogzenuw. De oogzenuw is de verbinding tussen het oog en de hersenen. Alles wat het oog ziet, wordt via de oogzenuw aan de hersenen doorgegeven. Maar bij Leber’s opticusatrofie breken delen van de oogzenuw, ook in het netvlies, af waardoor de verbinding verbroken is. Het gevolg is dat het zicht binnen een week tot paar maanden sterk afneemt. In Nederland worden er elk jaar 5 tot 10 mensen blind door Leber’s opticusatrofie. 1 op de 39.000 mensen hebben Leber’s opticusatrofie. Het zal je maar gebeuren… 

Wil je meer weten over de stichting of hoe je kunt bijdragen? Kijk op www.stichtingnemo.nl.

Wil je meer weten over de aandoening? Lees daar hier meer over.

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen zij in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt: Toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Het fundament van Dokters van de Wereld is sterk gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken medische professionals, actieve leden, jong talent en de vaste medewerkers zetten ze zich actief in voor het recht op gezondheid. Dit wordt gedaan met behulp van diverse activiteiten, projecten en het Zorgrechtprogramma.

In 2015, 2016 en 2017 heeft PART zorg Dokters van de Wereld geholpen met het ontwikkelen van richtlijnen, processen en instrumenten. We hebben onder andere het Zorgrechtteam gecoacht ten aanzien van de productie en geleidelijke invoering van bepaalde onderdelen en meegeschreven aan het vrijwilligershandboek Zorgrecht.