Opdrachtgever aan het woord: ‘ s Heeren Loo Zorggroep

Sinds januari 2017 is collega Bart Dragtsma namens PART zorg werkzaam als Programma-secretaris Jeugd  bij ’s Heeren Loo, een organisatie voor gehandicaptenzorg die begeleiding en behandeling biedt variërend van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. In dit artikel zijn opdrachtgevers Ellen Zweers en Anke Bielderman (Programmamanagers Jeugd) aan het woord.

De wereld, en specifiek die van jeugdhulp en jeugdzorg, om ons heen verandert. Hierin willen wij als ’s Heeren Loo natuurlijk ook meebewegen. Als grote landelijke speler zien wij daarin ook kansen om de zorg voor jeugdigen en verwanten te verbeteren door deze meer integraal en flexibeler aan te bieden. Begin dit jaar is ’s Heeren Loo daarom, gestart met het programma Samen Sterk voor Jeugd. Doel is het realiseren van landelijke jeugdzorgketens zodat wij invulling geven aan de met elkaar geformuleerde droom op jeugd:

Via de IST/SOLL methodiek is het programma vormgegeven om deze beweging met alle regio’s van onze organisatie verder handen en voeten te kunnen geven. Vanwege de grote omvang van het programma en betrokkenheid van alle organisatieonderdelen was al direct duidelijk dat het van meerwaarde zou zijn als we hierbij allround ondersteuning konden krijgen als programmamanagers. Zeker in de fase waarbij analyse van huidige en gewenste situatie centraal stonden, konden we de digitale en analytische vaardigheden van Bart goed gebruiken. Zijn perspectief en ervaring vanuit andere sectoren is daarbij absoluut van toegevoegde waarde. Bart denkt dan ook graag mee en hierdoor ontstond al snel een prettige samenwerking waarbij we ook geregeld gezamenlijk tot nieuwe inzichten kwamen. Hij kent daarbij een pragmatische aanpak en is erg gericht op de gezamenlijk te bereiken doelen, dat is prettig werken. Zowel op operationeel als strategisch niveau kunnen we goed met elkaar samenwerken. Zeker in een dynamische omgeving van zo een omvangrijk programma is het belangrijk om de vertaling te kunnen blijven maken naar de dagelijkse praktijk van veel collega’s. Waarbij flexibiliteit benodigd is om de uitgangspunten, doelen en koers tijdig bij te sturen wanneer de situatie daar om vraagt.

Komende periode kunnen we aan de slag met het daadwerkelijk implementeren van alle gemaakte plannen. Deze ontwerpfase heeft als doel om de zorg die wij aan jeugdigen en verwanten bieden, beter te laten aansluiten bij wat zij en onze financiers en verwijzers van ons vragen. Een fase waar iedereen zeer naar uit kijkt en die met behulp van de inzet van Bart vol vertrouwen tegemoet getreden wordt!