Opdrachtgever aan het woord: MRDM

Zoals eerder aangegeven is PART zorg een samenwerking aangegaan met MRDM. Naast deze mooie samenwerking is MRDM ook een interne opdrachtgever van PART zorg. Lees hier meer over MRDM en de samenwerking tussen MRDM en PART zorg. Opdrachtgever Paul Crauwels, directeur van dataverwerker MRDM is hier aan het woord.

Wat doet MRDM?
MRDM treedt binnen de kaders van de AVG op als de verwerker van data voor verwerkingsverantwoordelijke zorgorganisaties. Data wordt beschikbaar gesteld door zorgorganisaties ten behoeve van kwaliteitsregistraties, benchmarking, reporting en doelmatigheidsonderzoek. Als verwerker verwerken we deze data derhalve alleen volgens de gegeven opdracht, doelen en middelen tot een eindresultaat.

Welke projecten draaien binnen MRDM?
Onze projecten hebben betrekking op het hele proces van dataverwerking. Bij oprichting van MRDM was dat vooral het ontwikkelen van de dataverzameling en het uitrollen en implementeren van de kwaliteitsregistraties in ziekenhuizen in heel Nederland. Tegenwoordig zijn projecten vooral gericht op specifieke onderdelen van registraties. Hierbij vinden we het vooral belangrijk om te innoveren om zo de registratielast te verminderen. Denk hierbij aan dataverzameling voor ziekenhuizen verbeteren en hoe standaarden als FHIR of HL7 te implementeren om zo data aanlevering te vereenvoudigen. Maar ook aan registratie aan de bron, het direct ontsluiten van systemen van bijvoorbeeld: radiotherapie, pathologie en endoscopie.

Daarnaast zetten we ook in op het implementeren van technische toepassingen in ziekenhuizen om data-extractie uit EPDs makkelijker te maken: patiënten kunnen vanuit het EPD worden uitgenodigd voor het invullen van PROMS, en we werken aan een methode om de ingevulde vragenlijsten ook via het EPD weer ter beschikking te stellen aan de behandelend zorgverlener zodat die ook in de spreekkamer weer gebruikt kunnen worden.

Wat voor projecten voert PART zorg uit voor MRDM?
Alvorens de dataverwerking kan plaatsvinden, moet allereerst het verwerkingsproces ingericht worden. Daarbij spelen Tim Schwarte als business analist en de verschillende projectleiders van PART zorg een grote rol. Business analyse vind ik zelf heel belangrijk omdat je daarmee in een heel vroeg stadium in het proces de klantwensen duidelijk maakt, waarmee je veel beter zicht krijgt op welk probleem je nu eigenlijk wil oplossen en hoe je tot die oplossing komt met de middelen die wij daarvoor ter beschikking hebben. Met goed voorwerk is je projectfase veel gerichter, veel korter, en ook direct goed. Mijn idee is dat die analysefase één van de belangrijkste fases is in het project. Ik ben heel blij met hoe Tim deze rol vervult.

Daarnaast maakt MRDM veel gebruik van projectmanagers van PART zorg. Voor mij als directeur van MRDM is het belangrijk dat wij via PART zorg kunnen beschikken over projectmanagers die domeinkennis hebben. Dat komt de projecten ten goede. Wij doen vaak projecten met mensen met hoge specialistische kennis. Het is van belang dat je tegenover de artsen en de professoren waar we mee te maken hebben mensen zet die domeinkennis hebben, zodat ze goede gesprekspartners zijn. De projectmanagers die voor MRDM werken hebben de medische en ICT kennis die daarvoor nodig is. Daar hebben wij de projectmanagers ook op geselecteerd.