Martien Laarman

Wie ben ik?

Mijn kracht ligt in het werken aan een concreet resultaat. Door vanuit zowel de inhoud als het hogere doel van een project te redeneren kom ik tot een maatwerkaanpak. Ook heb ik veel aandacht voor de context en de belangen van verschillende partijen. Ik vind het belangrijk om een open houding te hebben en altijd te blijven leren. De lessons learned uit het verleden geven zoveel kansen en aanknopingspunten voor vernieuwingen en verbeteringen naar de toekomst toe! Zo voorkom je dat ‘het kind met het badwater wordt weggegooid’ of dat ‘oude wijn in nieuwe zakken wordt gestopt’.

De sector zorg en welzijn heb ik in eerste instantie leren kennen vanuit de mensen die er werken: vanuit het perspectief van HR, opleiden en de arbeidsmarkt. De zorg is en blijft mensenwerk, dus deze kennis en ervaring vind ik waardevol ook in projecten die daar inhoudelijk niet direct iets mee te maken hebben. De tweede invalshoek die mijn werk heeft gekenmerkt is die van data ten behoeve van beleid: het genereren en ontsluiten van data zodat deze gebruikt kan worden als stuurinformatie. Via die weg ben ik steeds meer in aanraking gekomen met de ICT die daarvoor nodig is.

Doelgericht | Vernieuwen | Transparant | Arbeid- & organisatiepsychologie | Data | Empathisch | Pragmatisch | Benaderbaar | Tuinieren |