De afgelopen maand hebben wij stilgestaan bij zorginnovaties en de ervaringen en gedachtegangen van (oud-)collega’s hierover. Maar biedt het Nederlandse zorgstelsel wel voldoende mogelijkheden om innovaties te laten doorgroeien en borgen? 

Volgens het onderzoek van Stichting Techleap, Dutch Healthtech 2021 Report: Unlocking its untapped potential, is dit niet het geval. Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse zorgsector in 2020 de meeste deals en durfkapitaalinvesteringen had van alle sectoren in Nederland, terwijl de conversie van start-up naar scale-up erg laag ligt. Het lukt de meeste start-ups dus niet om door te groeien in Nederland ondanks de investeringen in zorginnovaties. Volgens het onderzoek groeit maar 29% van de Nederlandse startups door tot een scale-up.  

In het onderzoek worden verschillende barrières genoemd die de doorgroei tot een scale-up bemoeilijken:

  1. het vinden van het juiste kapitaal; 
  2. het gebrek aan expertise over de zorg bij investeerders; 
  3. het gebrek aan financiële daadkracht bij investeerders (investeringen in zorginnovaties vergen vaak een lange adem). 

Het Nederlandse zorgstelsel is daarnaast ook niet toegankelijk voor innovaties. 25% van de oprichters geeft bijvoorbeeld aan dat het certificeringsproces van hun product onduidelijk is. Wanneer het een organisatie uiteindelijk lukt om dit proces te doorlopen en kan opschalen, geeft bijvoorbeeld 42% aan dat het inkoopbeleid van ziekenhuizen gefragmenteerd is en lang duurt. De gereguleerde marktwerking, wat ten grondslag ligt aan het inkoopbeleid, remt de doorgroeimogelijkheden van innovaties. Zuivere marktwerking is niet mogelijk in het Nederlandse zorgstelsel, omdat de zorgverleningsmarkt, zorginkoopmarkt en zorgverzekeringsmarkt elkaar beïnvloeden en onder regulatie staan van de overheid. 

Het Nederlandse zorgstelsel is complex en de wet- en regelgeving versplinterd. Hierdoor is het voor organisaties lastig innovaties te bekostigen, terwijl innovaties cruciaal kunnen zijn voor de verbetering van onze gezondheidszorg. Veel start-ups verplaatsen zich volgens Techleap om deze redenen dan ook naar het buitenland. Het is een ongewenste situatie omdat het innoveren van het Nederlandse zorgstelsel juist zo hard nodig is, en omdat wij de kennis, kunde en financiën hiervoor binnen onze grenzen ter beschikking hebben. Laten we er dus gezamenlijk aan werken om de gewenste zorginnovaties langdurig te integreren in ons zorglandschap!

Bronnen:
https://www.techleap.nl/reports/dutch-healthtech-2021-report-unlocking-its-untapped-potential
https://www.dutchhealthhub.nl/artikel/onderzoek-techleap-nederlandse-zorg-startups-missen-groeimogelijkheden/
https://www.essenburgh.com/blog/waarom-zorginnovatie-achterblijft-en-wat-je-eraan-kunt-doen
https://www.skipr.nl/nieuws/zorginnovatie-blijft-ondanks-recordinvesteringen-steken-in-start-up-fase/
https://www.essenburgh.com/blog/waarom-zorginnovatie-achterblijft-en-wat-je-eraan-kunt-doen/

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Demi Raimond
Bel: 06 54 36 64 18 of stuur een mail naar: