“Fraude; waarbij opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin.”

Dagelijks wordt binnen de zorgsector gefraudeerd en dit kost de Nederlandse samenleving miljoenen euro’s per jaar. Het kabinet heeft de afgelopen jaren steeds meer aandacht besteed aan het aanpakken van fraude in de zorg. Zo stelde het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het programmaplan ‘Rechtmatige Zorg’ op om zowel fraude als fouten in de zorg te bestrijden. Dit programmaplan beschrijft een integrale en ketenbrede aanpak.

PART zorg ondersteunt zorgverzekeraars bij het uitvoeren van fraudeonderzoek. Door middel van kwalitatief en kwantitatief onderzoek wordt gekeken of zorgkosten rechtmatig zijn gedeclareerd. Onze fraudespecialisten zijn deskundig in het uitvoeren van zorgvuldige analyses op grote hoeveelheden data. Daarnaast zijn we in staat om op basis van deze analyses vervolgstappen te bepalen en uit te voeren.

Voorbeelden van recente opdrachten op het gebied van zorgfraude:

  • Fraudespecialist Wijkverpleging bij een zorgverzekeraar
  • Fraudespecialist Medisch-specialistische zorg bij een zorgverzekeraar
  • Fraudespecialist Claimbehandeling bij een zorgverzekeraar