“Fraude; waarbij opzettelijk en doelbewust in strijd met de regels wordt gehandeld met het oog op eigen of andermans (financieel) gewin.”

Ministerie van VWS, 2018

Fraude met zorggelden kost de Nederlandse samenleving miljoenen euro’s per jaar. Bovendien ondermijnt fraude de solidariteit waar ons zorgstelsel op gebaseerd is. Wij zetten onze expertise en ervaring graag in om fraude met zorggelden te voorkomen en aan te pakken. Met zorginhoudelijke expertise en ervaring de zorg verbeteren; dat is de drijfveer van PART zorg.

Bekijk hieronder onze infographic over zorgfraude, waarin u precies kunt lezen wat wij kunnen betekenen op dit gebied.

Infographic Zorgfraude

PART zorg ondersteunt u

Onze flexibiliteit, aanpassingsvermogen en frisse blik zorgen ervoor dat PART zorg een toevoeging is in de strijd tegen zorgfraude. Onze projectleiders hebben inhoudelijke kennis over relevante wet- en regelgeving. Daarnaast zijn wij deskundig in het uitvoeren van zorgvuldige analyses op grote hoeveelheden data. Dit stelt ons in staat om dossiers zorgvuldig te analyseren, waarna de vervolgstappen worden bepaald en uitgevoerd. Daarnaast zorgen de sterke communicatieve vaardigheden van PART zorg projectleiders voor een gepaste communicatie met de cliënten, advocaten en zorginstellingen.

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Fraudespecialist Wijkverpleging bij een zorgverzekeraar.
– Fraudespecialist Medisch-specialistische zorg bij een zorgverzekeraar.
– Medewerker kenniscentrum fraudebeheersing.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.