Uit onderzoek is gebleken dat binnen twee jaar na het starten van hun nieuwe baan 43% van de nieuwe medewerkers in de zorg het vak weer verlaat. Een van de oorzaken hiervoor is de hoge werkdruk als gevolg van personeelstekort, waardoor studenten en nieuwe medewerkers onvoldoende worden begeleid en te veel verantwoordelijkheid krijgen. Dit heeft een negatieve invloed op de kwaliteit en patiëntveiligheid. Daarnaast zijn het gebrek aan toekomstperspectief en persoonlijke ontwikkeling oorzaken van de hoge uitstroom. Ondanks het feit dat het aantal afgestudeerden in de zorg toeneemt, is dit onvoldoende om de uitstroom en toenemende zorgvraag op te vangen. Het is daarom belangrijk dat organisaties zich gaan richten op het terugdringen van de uitstroom en dus het personeelstekort. Huidige oplossingen tegen het personeelstekort focussen zich op verloning en secundaire arbeidsvoorwaarden. Gedreven zorgmedewerkers worden echter meer gemotiveerd door ruimte te creëren waarin zij aandacht kunnen besteden aan cliënten, persoonlijke ontwikkeling en projecten. Dit is allemaal mogelijk binnen een Zorg Innovatie Centrum (ZIC) afdeling. Een ZIC is een afdeling binnen een zorginstelling waar studenten boventallig zijn maar wel volledig meedraaien met het team. Binnen een ZIC afdeling wordt het leren verlenen en organiseren van cliënt/patiëntenzorg gecombineerd met innoveren en onderzoeken binnen de zorg.  

Kenmerken van een ZIC-afdeling:

  • De mogelijkheid om een relatief groot aantal studenten (ongeveer 15 tot 25) per stageperiode per afdeling op te leiden;
  • Deskundig op het gebied van stagebegeleiding; Iedere medewerker heeft de rol als begeleider. Daarnaast zullen een aantal medewerkers opgeleid worden tot werkbegeleider;
  • Gedurende de stageperiode staat leren continu centraal;
  • Er is op ieder leervlak ruimte voor begeleiding (communicatief, technisch, persoonlijk); 
  • Integratie van theorie en praktijk (EBP);
  • Ruimte voor verbetering en zorginnovaties;
  • Alle medewerkers (stagiaires en vast personeel) krijgen ruimte om te leren en ontwikkelen, ongeacht functie, opleiding of ervaring;
  • Betrokkenheid van een Lecturer Practitioner (LP).

De ervaringen met een ZIC-afdeling zijn positief. De meeste cliënten vinden het prettig om te verblijven op een ZIC-afdeling omdat er meer tijd en aandacht is voor hen door de aanwezigheid van meer studenten. Ook op een ZIC-afdeling staat de zorg voor de cliënt centraal. Daarnaast vinden medewerkers en studenten het leuk om te werken op een ZIC-afdeling, omdat zij meer tijd hebben voor de cliënten en uitgedaagd worden om projecten op te pakken. Naast de reguliere zorg is er namelijk aandacht voor onderzoeken, projecten en verbeterplannen. Continu leren is een belangrijk thema. Niet alleen de studenten maar ook de vaste zorgmedewerkers werken dagelijks met leerdoelen en feedbackmomenten, en worden op deze manier gestimuleerd te blijven leren en ontwikkelen. In onderstaande infographic over de ZIC afdeling kunt u lezen wat wij u kunnen bieden op het gebied van het opzetten van een ZIC afdeling. 

Infographic ZIC

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder!