PART zorg werkt mee aan oplossingen op het gebied van value-based healthcare. Partijen die zorg ontvangen, aanbieden of organiseren krijgen met deze oplossingen een infrastructuur om relevante informatie te verkrijgen over de klinische kwaliteit, patiëntuitkomsten en kosten. Op basis van deze informatie kunnen weloverwogen beslissen worden gemaakt die van toegevoegde waarde zijn voor de kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven en beheersbare zorgkosten.

PART zorg heeft ervaring met en beschikt over kennis van allerlei aspecten van value-based healthcare. Wij zijn actief binnen verschillende zorginstellingen om invulling te geven aan waardegedreven zorg. Hierbij ondersteunen wij de organisatie met het extraheren van de data en het koppelen van datastromen om tot een waardevolle dataset te komen.

Voorbeeld van een dashboard waaraan PART zorg heeft bijgedragen: ValueBase PROMs

Een dashboard geeft een overzicht van patiëntervaringen- en uitkomsten, klinische kwaliteit en kosten. Een zorginstelling kan de resultaten bekijken en vergelijken met die van soortgelijke organisaties, wat leidt tot een overzicht van ‘best practices’.

Door mee te werken aan oplossingen draagt PART zorg bij aan waardegedreven zorg in Nederland.

Hieronder een aantal voorbeelden van recente opdrachten omtrent VBHC:

– Ontwikkelingen van twee digitale, patiëntgerichte keuzehulpen om bij oncologische ziektebeelden te besluiten of een chirurgische ingreep onderdeel uit zal maken van het behandelplan
– Ontwerpen en inrichten van een VBHC-dashboard voor een specifiek ziektebeeld
– Projectleider VBHC voor een aantal samenwerkende ziekenhuizen, waarbij de focus van het project ligt op het ontsluiten van de juiste databronnen en het hergebruik van data om de administratielast te verminderen