PART zorg kent een bewezen methodiek om processen in een zorgorganisatie stapsgewijs te inventariseren. Door een combinatie van document analyse en kwalitatief onderzoek wordt inzichtelijk waar de knel- en/of verbeterpunten liggen. Deze PARTscan kan gebruikt worden als nulmeting, als meting van de huidige stand van zaken of als meting na het invoeren van bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving.

Door het volgen van deze aanpak en de combinatie van zowel document analyse als kwalitatief onderzoek, kan in een beperkt tijdsbestek een globaal overzicht worden gegeven van de huidige situatie binnen een organisatie. Van hieruit wordt een onafhankelijk advies gegeven met concrete verbeterpunten. Deze aanpak maakt de PARTscan een middel dat van toegevoegde waarde is voor organisaties als ondersteuning bij verschillende processen. Indien gewenst kan PART zorg ook ondersteunen bij het implementeren van de verbeterpunten.

De PARTscan kan worden toegepast op allerlei onderwerpen en processen.

Voorbeelden van recente opdrachten:

– PARTscan AVG bij een zelfstandig behandelcentrum
– PARTscan rondom registratie en declaratie in een perifeer ziekenhuis
– PARTscan kwaliteitssysteem bij een huisartsenpost en een GGZ-instelling

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.