“We hebben een breed verzekerd pakket aan geneesmiddelen en ik zie dat er steeds meer veelbelovende nieuwe geneesmiddelen op de markt komen. Dat is goed nieuws, maar het moet wel betaalbaar blijven.” 

Bruno Bruins

Ontwikkelingen rondom geneesmiddelen zijn erg interessant, niet alleen als professional maar tevens als premiebetaler en ‘patiënt’ van de toekomst. De toenemende mogelijkheden van geneesmiddelen zorgen voor veelbelovende ontwikkelingen voor (toekomstige) patiënten. Eén ding is zeker; het toenemen van de mogelijkheden vraagt om aanzienlijke systeemaanpassingen om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kostbare geneesmiddelen te waarborgen. 

PART zorg ondersteunt u

Deze ontwikkelingen vragen om kennis van de betrokken partijen en bijbehorende belangen. PART zorg heeft uitgebreide ervaring met de verschillende aspecten en partijen in de (digitale) medicatieketen. Onze consultants zijn daardoor in staat de noodzakelijke verbindingen te leggen. Waar mogelijk onderbouwen wij onze adviezen door middel van data analyse.

Medicatie als onderdeel van een keten

Het verbinden van belanghebbenden is onder andere noodzakelijk om volledig digitaal voor te schrijven en het borgen van veiligheid in de gehele medicatieketen mogelijk te maken. Randvoorwaardelijk hierbij is het uitwisselen van informatie tussen patiënt en professional. Dit wordt vanuit de overheid landelijk actief gestimuleerd, denk hierbij aan het overheidsprogramma voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (VIPP), waarbij de patiënt meer inzicht krijgt in zijn medicamenteuze behandeling.

Naast het beschikbaar maken van meer informatie, wordt ook de discussie over betaalbaarheid steeds intensiever. Het is belangrijk om een genuanceerde discussie te voeren gebaseerd op uitkomsten en gezondheidswinst. Het ligt voor de hand dat er meer digitale informatie beschikbaar komt, wanneer het waardevol is om Value Based Healthcare toe te passen voor specifieke ziektebeelden.

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Opzetten en begeleiden van een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen om tot een Value Based Healthcare Dashboard te komen voor enkele aandoeningen.
– Implementatie van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in (oncologische) behandelingen, om de effecten beter zichtbaar te maken en de behandeling (nog) beter te kunnen bijsturen.
– Implementatie van een cytostatica managementsysteem om chemotherapeutica te kunnen voorschrijven, bereiden en toedienen in een ziekenhuis.
– Faciliteren van spiegel- en benchmarkinformatie omtrent de inzet van geneesmiddelen als onderdeel van de behandeling.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.