Medicatie is een thema wat binnen diverse (zorg)organisaties en processen een cruciale rol speelt. Onderwerpen met betrekking tot medicatie lopen uiteen van kostbare geneesmiddelen tot het digitaal voorschrijven en borgen van veiligheid.

Binnen de Nederlandse maatschappij is het veilig en gepast inzetten van medicatie, als onderdeel van een behandeling en met oog op de betaalbaarheid van geneesmiddelen, een groot en actueel thema. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het landelijke overheidsprogramma voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (VIPP) waarbij de patiënt meer inzicht krijgt in zijn medicamenteuze behandeling.

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Implementatie van een cytostatica managementsysteem om chemotherapeutica te kunnen voorschrijven, bereiden en toedienen in een ziekenhuis
– Herinrichting van registratie- en declaratieprocessen van add-on geneesmiddelen
– Faciliteren van spiegel- en benchmarkinformatie omtrent de inzet van geneesmiddelen als onderdeel van de behandeling