Wij voegen waarde toe aan de ontwikkeling, verfijning en effectiviteit van uw kwaliteits- en veiligheidsmanagementsystemen (KMS/VMS). We hebben ruime ervaring met de werkzaamheden binnen zowel ziekenhuizen als ouderenzorginstellingen en met de bijbehorende accreditaties (JCI, Qualicor Europe (NIAZ), ISO9001 en HKZ zorg en welzijn). Naast het opstellen en uitvoeren van een kwaliteitsjaarplan houden we ons bezig met het realiseren van diverse onderdelen van dit plan, zoals (her)certificering, prospectieve risicoanalyses, interne audits, incidenten- of calamiteitenonderzoek of het opzetten van e-learning modules.

Continu verbeteren volgens de PDCA cyclus vormt een belangrijke leidraad in een kwaliteitsmanagementsysteem. Zo is het uitvoeren van audits niet enkel het checken van een afvinklijstje, of het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek niet alleen om je als organisatie te verantwoorden aan externen; uit beide activiteiten kunt u als organisatie lessen trekken en handvatten aangrijpen voor verbetering van het KMS. Het is hierbij belangrijk om de organisatie mee te nemen in de ontwikkeling van het systeem en de veranderbereidheid van een organisatie en haar medewerkers in ogenschouw te nemen. Met de juiste mate van organisatiesensitiviteit kom je tot een kwaliteitsmanagementsysteem wat recht doet aan de verwachtingen, maar rekening houdt met de praktijk en haalbaarheid. 

Onze brede ervaring met verschillende kwaliteitssystemen leert dat kwaliteit en veiligheid vraagt om een integrale benadering. Kwaliteitsdenken moet onderdeel zijn of worden van de gehele organisatie.

Bekijk hieronder onze infographic over Kwaliteit & Veiligheid, waarin u precies kunt lezen wat wij kunnen betekenen op dit gebied.

Infographic Kwaliteit & Veiligheid

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Implementatie en begeleiding van een ISO 9001 / HKZ Zorg en Welzijn certificering.
– Interim Kwaliteitsfunctionaris, strategisch en functioneel.
– Audit Medische Technologie.
– Programma ondersteuning voor JCI (her)accreditatie.
– Uitvoeren en begeleiden van een calamiteitenonderzoek.
– Ondersteuning bij de implementatie van het landelijk programma medicatieoverdracht.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.