“To err is human”

Alexander Pope

Dagelijks worden er fouten gemaakt; soms zijn dit kleine fouten en soms zijn dit grotere fouten. De schade door een op zichzelf staande fout kan vaak beperkt worden. Maar soms komt het voor dat een aantal fouten samenvalt met grote schade tot gevolg: een calamiteit.

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, artikel 1).

Download hier ons stappenplan voor een calamiteitenonderzoek

Het belang van goed onderzoek

Een calamiteit vereist objectief, professioneel en gedegen onderzoek door een calamiteitencommissie. Het doel van het onderzoek is om te leren en verbeteren, zodat soortgelijke fouten in de toekomst niet meer voor kunnen komen.

Goed onderzoek bij een calamiteit is van groot belang, vanwege het welbekende “ijsbergmodel”. Als een calamiteit heeft plaatsgevonden, hebben er vaak al 10 incidenten en 100 bijna-incidenten op hetzelfde gebied plaatsgevonden. Gedegen onderzoek voorkomt in de toekomst dus ook gerelateerde incidenten en bijna-incidenten!

Verplicht onderzoek

Iedere zorginstelling is verplicht om een calamiteit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ verwacht dat een calamiteitencommissie wordt gevormd die de calamiteit grondig onderzoekt en passende verbetermaatregelen opstelt.

Voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en thuiszorg geldt een aparte procedure voor meldingen waarbij er sprake is van overlijden. Bij deze meldingen is de zorgaanbieder verplicht om een externe onafhankelijke voorzitter aan te stellen om het onderzoek te leiden.

PART zorg ondersteunt u

PART zorg is uw partner voor calamiteitenonderzoek. Wij zorgen voor zorgvuldig onderzoek volgens beproefde methodes en zijn deskundig en ervaren in het schrijven van verbeterpunten. U kunt ons inschakelen voor incident en/of calamiteitenonderzoek en ook als externe voorzitter bij een calamiteit.
Kenmerkend voor onze aanpak is het creëren van een veilige omgeving, waarin medewerkers cruciale informatie aan ons toevertrouwen. In meerdere onderzoeken hebben medewerkers aangegeven onze manier van aanpak als prettig te ervaren. Daarnaast werken wij met vaste rapportage formats, zodat alle vereiste onderdelen vanuit de IGJ opgenomen zijn in de rapportage.

Wij bieden ook de mogelijkheid om na een onderzoek de verbeterpunten binnen de organisatie te implementeren om een lerend effect te verzorgen.

Onze onderzoeksmethoden

Wij stemmen onze onderzoeksmethode af op de betreffende calamiteit en uw organisatie. Onze medewerkers zijn getraind in bovenstaande onderzoeksmethoden.