Een belangrijk onderdeel van de PDCA-cyclus is het uitvoeren van audits (de “Check” fase). Audits zijn een systematische en onafhankelijke methode om te toetsen of bedrijfsprocessen voldoen aan de voorwaarden. Voorwaarden kunnen zowel extern zijn (wet- en regelgeving en certificeringseisen (bv. ISO 9001)) als intern (beleid en/of procesbeschrijvingen). Op basis van deze voorwaarden wordt een toetsingskader opgesteld.

Onze aanpak

Wij luisteren, letterlijk. Wij willen horen wat jij ons te vertellen te hebt. Het woord “audit” is niet voor niets afgeleid van het Latijnse werkwoord “audire” wat luisteren betekent.

Dit doen we door de juiste vragen te stellen en goed naar medewerkers te luisteren. Op deze manier is een audit niet enkel een afvinklijstje (wel of niet aanwezig van zaken), maar kijken we ook naar hoe zaken werken en waarom bepaalde zaken wel of niet aanwezig zijn.

Wat de aanpak van PART zorg uniek maakt is dat we niet alleen toetsen of alles werkt zoals het beschreven staat, maar we toetsen ook of de beschrijving past bij de praktijk. In veel gevallen zorgen nieuwe ontwikkelingen voor een andere aanpak en is het beleid hier (nog) niet op aangepast. Een afvinklijstje zou dan een negatieve/rode score aangeven voor de afdeling of locatie; wij noteren het als verbeterpunt voor het beleid. Op deze manier laten wij zowel aan de uitvoerders als de beleidsmakers onze toegevoegde waarde zien.

Onze bevindingen en aanbevelingen ontvangt u in een rapportage. In afstemming met de organisatie zoeken wij naar een passende rapportagevorm, dit kan een presentatie, infographic en/of document zijn. Wij kunnen u daarnaast ondersteunen bij en adviseren over de ontwikkeling van het auditproces of de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem.

Voorbeelden van recente opdrachten:

– Programmamanagement ter voorbereiding op de Joint Commission International (JCI) audit.
– Coördineren en doorontwikkelen van audits op diverse onderwerpen in een ziekenhuis volgens de tracermethodiek voor NIAZ Qmentum.
– Interne audit betreffende de aanschaf van medische technologie in een academisch ziekenhuis.
– Procesmatige audit op de registratie- en declaratie van kostbare (add-on) geneesmiddelen in een perifeer ziekenhuis.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.