Voor ons hebben projecten altijd een begin en een eind en wij zullen dit dan ook bewaken. De weg er naar toe is voor ons van het grootste belang; onze focus ligt dan ook op het meenemen van mensen en zorgen voor verbinding met de juiste bestaande projecten/processen. Wij willen ervoor zorgen dat niet alleen dit project van begin tot eind goed loopt, maar dat het ook goed ingebed wordt in de organisatie en dat u verder kunt met het vervolg. PART zorg ondersteunt zorgorganisaties met project – en programmamanagers. 

PART zorg medewerkers zijn allen PRINCE2 gecertificeerd en hebben de nodige ervaring met projecten en programma’s in de zorg. Daarnaast hebben onze medewerkers cursussen op maat gevolgd, zoals Agile werken en persoonlijk leiderschap. Onze projectmanagers zijn communicatief sterk, organisatiesensitief en in staat om een helikopterview binnen het project of programma te hanteren. Wij werken met een persoonlijke gedrevenheid om de zorg elke dag beter te maken. 

Een project- of programmamanager van PART zorg stemt samen met de organisatie de aanpak af en past de werkwijze hierop aan. Daarnaast wordt er structureel op voortgang en planning gerapporteerd om de beoogde deadline te halen. Wij creëren draagvlak binnen de organisatie door alle stakeholders te betrekken en zorgen voor de juiste en volledige borging. Op deze manier heeft de organisatie ook na het afronden van het project- of programma er nog plezier van.

Uitgelicht

Een voorbeeld van een recent afgerond project is de realisatie van een kwaliteitsregister bij een branchevereniging in de zorg. Het huidige kwaliteitsregister werd onvoldoende transparant en actueel bevonden waarbij de continue professionele ontwikkeling en een leven-lang-leren onvoldoende waren geborgd. Hiervoor is een programma gestart om het kwaliteitsregister te vervangen voor een nieuw register dat gebaseerd is op continue professionele verbetering. Vanuit een programmaleidersrol heeft onze collega het programma ingericht door middel van overlegstructuren en planningsdashboard. Daarnaast heeft onze collega het projectleiderschap van meerdere projecten op zich genomen. Samen met de andere projectleiders is een kwaliteitsregister opgezet dat onder andere een portfolio bevat, intervisie stimuleert en een breder scala aan educatieve activiteiten binnen de branche beloont. Het resultaat is een goed werkend register gericht op voortdurende verbetering en ontwikkeling van de professional, borging van kwaliteit en stimulering van zichtbaarheid.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.