Soms worden er plannen bedacht of zijn er interessante (IT)-oplossingen voor handen, maar mist een organisatie capaciteit om de plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. PART zorg kan hierbij ondersteunen door bestaande plannen praktisch en doelgericht te realiseren.

PART zorg beschikt over de nodige kennis en ervaring op het gebied van implementatie. Binnen onze kennisgebieden kwaliteit, medicatie en VBHC hebben we al veel opdrachten uitgevoerd waarbij een systeem, dashboard of structuur succesvol binnen een organisatie is geïmplementeerd. Zo worden beschikbare middelen zo goed mogelijk ingezet. De huidige positie wordt in kaart gebracht en samen met de opdrachtgever wordt de gewenste situatie besproken om vervolgens de benodigde veranderingen te realiseren.

PART zorg vindt het belangrijk om de verschillende perspectieven van betrokkenen mee te nemen. Hierdoor is de kans van slagen van de implementatie het grootst. Voorbeelden van recente implementatieopdrachten zijn:

  • Ontwikkelen van een kwaliteit- en veiligheidssysteem bij een huisartsenpost
  • Introduceren van een VBHC-monitor binnen een perifeer ziekenhuis
  • Implementeren van projectmatig werken bij een dienstverleningsorganisatie voor huisartsen