Elke organisatie is continu in verandering en bezig zich te ontwikkelen. Het ene moment vindt er een kleine wijziging in het proces plaats, het andere moment wordt er gekozen voor grote strategische veranderingen. Vaak gebeurt dit tegelijkertijd, wat uitdagend kan zijn binnen de huidige capaciteit en/of cultuur van de organisatie. Op deze momenten ondersteunt PART zorg u graag bij het implementeren van de gewenste verandering. Implementatie van kleine tot grote verandertrajecten interesseren ons; ze vragen (vaak) om een gedragsverandering en om rekening te houden met verschillende perspectieven.

Wij werken samen en weten dat geen verandering of implementatie hetzelfde is. Dit vraagt om maatwerk. PART zorg brengt altijd eerst samen met de opdrachtgever de huidige positie in kaart en bespreekt de gewenste (eind)situatie. Wij zijn overtuigd dat een aanpak waarbij alle stakeholders, waaronder zorgprofessionals en cliënten/patiënten, betrokken zijn de grootste slagingskans kent. Dit vereist werken met projectteams waarbij de eindgebruiker betrokken is. Door alle perspectieven te betrekken werken we samen naar een duurzame oplossing en implementatie toe. Dit resulteert in de weloverwogen en effectieve blijvende verandering die waarde toevoegt aan uw organisatie.

PART zorg beschikt over brede kennis en ervaring op het gebied van implementatie en verandertrajecten. Wij kunnen verschillende rollen leveren voor implementatietrajecten, afhankelijk van uw vraagstelling kunnen wij uitvoerende projectleden tot aan strategische programmamanagers inzetten. Onze consultants zijn resultaatgericht, communicatief vaardig en van nature verbindend. Dit alles vanuit een gedrevenheid om het implementatietraject succesvol af te ronden en zo bij te dragen aan het verbeteren van de zorg.

Uitgelicht

In samenwerking met verschillende partijen, waaronder vier ziekenhuizen, hebben onze collega’s ondersteund bij de realisatie en implementatie van Value Based Healthcare voor een tweetal ziektebeelden op basis van bestaande datastromen. Naast het zorgdragen dat dit juridisch en technisch werd gerealiseerd, is veel aandacht uitgegaan naar het integreren van deze denk- en werkwijze in de zorgpraktijk. Met name het toevoegen van patiënt-gerapporteerde uitkomsten vraagt om een zorgvuldige afweging, enerzijds technisch welke tooling en functionaliteiten het best passen binnen de organisatie, anderzijds wat de beste manier is om het in de bestaande zorgprocessen te implementeren. Ondanks dat het einddoel generiek was (kunnen vergelijken van uitkomsten tussen organisaties) vroeg de daadwerkelijke implementatie in elke organisatie om maatwerk en aandacht.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.