Binnen zorgorganisaties is er regelmatig de behoefte om processen en bijbehorende uitkomsten te optimaliseren. PART zorg ondersteunt hierbij door processen in kaart te brengen, te analyseren, advies uit te brengen over verbeterpunten en dit te implementeren. 

Wij vinden het belangrijk dat de kennis en kunde niet verdwijnt als PART zorg vertrekt, maar dat deze geïntegreerd wordt in de organisatie. Daarom staan samenwerking en overdracht centraal in onze aanpak van procesoptimalisatie. Met een frisse kritische blik brengen wij processen in kaart en gaan we samen met de organisatie op zoek naar de juiste inrichting van het proces.

Uitgelicht

Een voorbeeld van een recent afgerond project is het optimaliseren van verscheidene ondersteunende processen in de ouderenzorg. De overkoepelende thema’s in deze processen betreffen de cliënt, financiën en HR. Onze collega’s hebben hierbij de verschillende procesoptimalisatie trajecten gecoördineerd en ondersteund. Zij hebben gezorgd voor de tijdsbewaking, het bewaken van de visie van de organisatie in het herziene proces en het stroomlijnen van de onderlinge samenhang tussen de processen. Daarnaast zijn de optimalisatie trajecten ondersteund door middel van het organiseren van brainstormsessies, uitwerken van processen en kaders rondom het proces. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat er tientallen processen opnieuw zijn vormgegeven. Vervolgens hebben onze collega’s alles zorgvuldig overgedragen aan proceseigenaren binnen de organisatie voor de borging.

Interesse in onze dienstverlening of organisatie? Neem gerust contact met ons op via ons contactformulier of bel +31 (0)88 01 51 600, wij praten graag verder.