Binnen zorginstellingen is er regelmatig behoefte om processen en bijbehorende uitkomsten te optimaliseren. Die wens ondersteunt PART zorg door processen te analyseren, advies uit te brengen over verbeterpunten en dit te implementeren in de praktijk. Wij vinden het belangrijk dat de kennis en kunde niet verdwijnt als PART zorg vertrekt, maar dat deze geïntegreerd worden in de organisatie. Daarom staan samenwerking en overdracht centraal in onze aanpak van procesoptimalisatie.

Voorbeelden van opdrachten die wij uitgevoerd hebben zijn:

  • Het verminderen van de administratielast rondom SEH-registraties bij een perifeer ziekenhuis
  • Het standaardiseren van het inwerktraject van vrijwilligers bij een NGO
  • Het afhandelen van calamiteiten volgens de PRISMA methodiek in een ouderenzorginstelling